Listování
od 

Starkoč near Čáslav / Beran, Anton, Buriánek, David, Cempírek, Jan, Novák, Milan, 1952- -- In: LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Field Trip Guidebook -- ISBN 80-7028-198-7 -- s. 71-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Starnutie pozorovacích objektov na sledovanie podzemných vôd / Aldorf, Josef, 1938-, Hulla, Jozef, 1940-, Rapantová, Naďa, Súl'ovská, Monika -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 52, no. 1 (2004), p. 61-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy) : 12-14 Rakovník / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 79-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Starohory vědce příliš nelákají / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 258 (1998), s. 14
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Staronový fenomén geoparků / Pásková, Martina, 1974- -- In: Z Českého ráje a Podkrkonoší -- ISSN 1211-975X -- Suppl. 11 (2006), s. 263-267
Zdroj: ČGS (UNM)
Staropaleozoické metasedimenty na južných svahoch Nízkých Tatier v oblasti Jasenia / Franců, Juraj, 1957-, Miko, Oto, Molák, Bohumil, Planderová, Eva -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 84 (1986), s. 39-63, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Staropaleozoický kvarckeratofyr na Malém Bezdězu (03-33 Mladá Boleslav) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 143-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Staropaleozoický kyslý vulkanizmus centrálnej zóny západných Karpát / Hovorka, Dušan, 1933- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 1 (1986), s. 15-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Staropleistocenní brekcie z oříšků břestovce z krasových výplní ve Vitošově / Cílek, Václav, Ložek, Vojen, Mikuláš, Radek, Morávek, R., Pokorný, P. -- In: Speleofórum 2000 -- s. 11-13
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Staropleistocenní fauna z Honců v Slovenském Krasu / Horáček, Ivan, Ložek, Vojen, 1925- -- In: Československý kras -- Č. 38 (1987), s. 133-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Staropleistocenní sutě Slovenského krasu a jejich význam pro tvorbu krasového reliéfu / Cílek, Václav -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň -- ISBN 80-8064-145-5 -- s. 36-41
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Staropleistocenní uloženiny a fosilní půdy podél dálniční spojky v Praze-Barrandově (12-421 Praha-jih) / Kovanda, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 86-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Starosedelské souvrství / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 6 (1990), s. 184
Zdroj: ČGS (UNM)
Starověké a soudobé znečištění řečištních sedimentů těžkými a vzácnými kovy v oblasti Kurd Dagh v Sýrii / Mrázek, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 6 (1990), s. 178-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Starší doba bronzová na Moravě ve světle surovin štípané industrie / Kopacz, Jerzy, Přichystal, Antonín, Šebela, Lubomír -- In: Ve službách archeologie V -- ISBN 80-7275-051-8 -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Starší paleozoikum / Havlíček, Vladimír -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Starší paleozoikum rožmitálského vývoje v mirovickém metamorfovaném ostrově / Štorch, Petr, 1956-, Waldhausrová, Jarmila, Žežulková, Valentina -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 59, č. 1 (1984), s. 105-107, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Starší paleozoikum tehovského ostrova / Kachlík, Václav -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Starší paleozoikum tehovského ostrova / Kachlík, Václav (2001) -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7