Listování
od 

Staropleistocenní uloženiny a fosilní půdy podél dálniční spojky v Praze-Barrandově (12-421 Praha-jih) / Kovanda, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 86-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Starosedelské souvrství / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 6 (1990), s. 184
Zdroj: ČGS (UNM)
Starověké a soudobé znečištění řečištních sedimentů těžkými a vzácnými kovy v oblasti Kurd Dagh v Sýrii / Mrázek, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 6 (1990), s. 178-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Starší doba bronzová na Moravě ve světle surovin štípané industrie / Kopacz, Jerzy, Přichystal, Antonín, Šebela, Lubomír -- In: Ve službách archeologie V -- ISBN 80-7275-051-8 -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Starší paleozoikum / Havlíček, Vladimír -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Starší paleozoikum rožmitálského vývoje v mirovickém metamorfovaném ostrově / Štorch, Petr, 1956-, Waldhausrová, Jarmila, Žežulková, Valentina -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 59, č. 1 (1984), s. 105-107, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Starší paleozoikum tehovského ostrova / Kachlík, Václav -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Starší paleozoikum tehovského ostrova / Kachlík, Václav (2001) -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 1 (2005), s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Staryje metalloplaviľnyje peči v doline Obri Dul v Krkonošach
Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (24-41 Vyškov) / Hercman, Helena, Kadlec, Jaroslav, Nowicki, Tomasz, Pruner, Petr, Venhodová, Daniela -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 19-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni / Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Nowicki, T., Pruner, Petr, Venhodová, Daniela -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISBN 80-210-2371-6 -- s. 19-24
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (Moravský kras) / Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Nowicki, T., Pruner, Petr, Venhodová, Daniela -- In: 3. národní speleologický kongres : rozšířená abstrakta -- s. 33-36
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stáří a geneze sedimentů v Šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika) / Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Nowicki, T., Pruner, Petr, Venhodová, Daniela -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické -- Roč. 87, - (2002), s. 229-243
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stáří a geneze sedimentů v šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika) / Hercman, Helena, Kadlec, Jaroslav, 1961-, Nowicki, Tomasz, Pruner, Petr, Venhodová, Daniela -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 87 (2002), s. 229-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Stáří a geochemické vztahy kenozoické alkalické vulkanické série v západní části ohareckého riftu
Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje / Bruthans, J., Churáčková, Z., Jenč, P., Schweigstillová, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2009), s. 54-59
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje / Bruthans, Jiří, Churáčková, Zdeňka, Jenč, Petr, Schweigstillová, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce ? -- ISSN 0514-8057 -- Č. 2009 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Stáří a vulkanologie bazaltů se zirkony z východního Saska (Německo) / Büchner, Jörg, Gerdes, Axel, Linnemann, Ulf, Tietz, Olaf -- In: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce : 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : Teplice 4.-6.10.2010 -- ISBN 978-80-85321-58-6 -- s. 52
Zdroj: ČGS (UNM)