Listování
od 

Statistical classification of landslides and landslides area in the Rusavská hornatina Mts. / Křížek, Marek, 1974-, Patáková, Kateřina -- In: Geomorfologický sborník 8 : book of abstracts : proceedings of the conference State of Geomorfological Research in 2009 : 15.-17. April 2009, Kašperské Hory, Czech Republic -- ISBN 978-80-7399-746-5 -- s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistical evaluation of conulariids of the Lower Palaeozoic of the Prague Basin / Brabcová, Zdeňka -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 47, no. 1-4 (2003), p. 35-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistical evaluation of relationship between mineralization in the Bohemian massif and the selected geological phenomena
Statistical evaluation of structural, chemical and physical properties of pyrite
Statistical evaluation of the 3-D monitoring of displacements of Dinaric Fault Zone in Postojna Cave, Slovenia / Košťák, Blahoslav, Mulec, J., Stemberk, Josef, Šebela, S., Turk, J. -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 6, č. 2 (2009), s. 163-176
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Statistical evaluation of the 3D monitoring of displacements of Dinaric Fault Zone in Postojna Cave, Slovenia / Košťák, Blahoslav, Mulec, Janez, Stemberk, Josef, Šebela, Stanka, Turk, Janez -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 6, no. 2 (154), p. 163-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistical evaluation of the chemical composition of pyroxenes and amphiboles of the teschenite association / Matýsek, Dalibor, 1960- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 37, no. 2 (1992), s. 89-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistical interpretation of WEBNET seismograms by artificial neural nets / Boušková, Alena, Plešinger, Axel, Růžek, Bohuslav -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 2 (2000), s. 251-271
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Statistical interpretation of WEBNET seismograms by artificial neural nets / Boušková, Alena, Plešinger, Axel, Růžek, Bohuslav -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 2 (2000), s. 251-271
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistical method for determination of the specific surface of powders and bulk materials / Hlaváč, L., Jandačka, P., Mádr, V., Uhlář, R., Vašek, Jaroslav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní -- Roč. 55, č. 1 (2009), s. 125-130
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Statistical methods of interpretation of mining tremors / Rudajev, Vladimír -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 92, č. 5 (1994), s. 121-130
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Statistical precursors of instability of loaded rock samples based on acoustic / Kozák, Jan, Lokajíček, Tomáš, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: International Journal of Rock Mechanics and Minning Sciences and Geomechanics Abstracts -- Roč. 33, č. 7 (1996), s. 743-748
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Statistical processing - basis for checking of input data of database
Statistical Properties of Seismic Noise Measured in Underground Spaces During Seismic Swarm / Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta, Lyubushin, A. A. -- In: Acta Geodaetica et Geophysica -- Roč. 49, č. 2 (2014), s. 209-224
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Statistical regularities of geoelectric Pc3 pulsations at station Šrobárová over the period 1979-1984 / Prigancová, A., Střeštík, Jaroslav -- In: Travaux Géophysiques -- Roč. 37, - (1996), s. 61-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Statistical significance of radon determination in soil air / Matolín, Milan, Prokop, P. -- In: Radon investigations in Czechoslovakia II -- s. 20-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny / Kryštofová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice / Kryštofová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 186-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí / Nováček, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 2 (2005), s. 14-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistická analýza tektitových dat / Bouška, Vladimír, Maslowská, Hana -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 125-136
Zdroj: ČGS (UNM)