Listování
od 

Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny / Kryštofová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice / Kryštofová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 186-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí / Nováček, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 2 (2005), s. 14-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistická analýza tektitových dat / Bouška, Vladimír, Maslowská, Hana -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 125-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistická analýza vybraných řad průměrných měsíčních průtoků v ČSR / Procházka, Miroslav -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 37, č. 6 (1989), s. 578-611
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR / Kaláb, Zdeněk -- In: Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 50. výročí působení VŠB v Ostravě. Sekce 3 - geologie. Sborník referátů -- s. 291-297
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR / Kaláb, Zdeněk -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- s. 45
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistická tabulka sběru moravských vltavínů v letech 1977-1987 / Mikulášek, Jaroslav -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 198-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistické charakteristiky a trendy průměrných ročních a měsíčních průtoků na českých tocích v období 1961-2005
Statistické hodnocení vztahu strukturních, chemických a fyzikálních vlastností pyritu / Rezek, Karel -- In: Matematické a statistické metody v mineralogii -- s. 33-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací / Klimeš, Jan -- In: Geomorfologický sborník 2 -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 279-285
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací / Klimeš, Jan -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 279-285
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistické řešení severní stěny velkolomu ČSA v prostoru Jezeří / Šimek, Jiří -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 333
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistické vyhodnocení chemického složení pyroxenů a amfibolů hornin těšínitové asociace
Statistické vyhodnocení radonové databáze
Statistické vyhodnocení tektonických měření na programovatelném kalkulátoru / Moupic, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1986), s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistické vyhodnocení vlivu plynopropustnosti zemin na výsledné koncentrace radonu v půdním vzduchu / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Statistické závislosti a jejich uplatnění při posuzování kvality těžených uhlí / Cieslar, J., Czudek, S., Kaloč, Miroslav -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 65-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistické zhodnocení vztahů mineralizace v Českém masívu k vybraným geologickým fenoménům / Jakubcová, Ivanka, Pick, Miloš, 1923-2007, Suk, Miloš, 1934- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 13-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistické zpracování - podklad pro kontrolu vstupních dat do databáze / Honěk, Josef, Staněk, František -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 44, č. 2 (1998), s. 101-107
Zdroj: ČGS (UNM)