Listování
od 

Statistické hodnocení vztahu strukturních, chemických a fyzikálních vlastností pyritu / Rezek, Karel -- In: Matematické a statistické metody v mineralogii -- s. 33-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací / Klimeš, Jan -- In: Geomorfologický sborník 2 -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 279-285
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací / Klimeš, Jan -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 279-285
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistické řešení severní stěny velkolomu ČSA v prostoru Jezeří / Šimek, Jiří -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 333
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistické vyhodnocení chemického složení pyroxenů a amfibolů hornin těšínitové asociace
Statistické vyhodnocení radonové databáze
Statistické vyhodnocení tektonických měření na programovatelném kalkulátoru / Moupic, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1986), s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistické vyhodnocení vlivu plynopropustnosti zemin na výsledné koncentrace radonu v půdním vzduchu / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Statistické závislosti a jejich uplatnění při posuzování kvality těžených uhlí / Cieslar, J., Czudek, S., Kaloč, Miroslav -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 65-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistické zhodnocení vztahů mineralizace v Českém masívu k vybraným geologickým fenoménům / Jakubcová, Ivanka, Pick, Miloš, 1923-2007, Suk, Miloš, 1934- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 13-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistické zpracování - podklad pro kontrolu vstupních dat do databáze / Honěk, Josef, Staněk, František -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 44, č. 2 (1998), s. 101-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně / Leichmann, Jaromír, Nehyba, Slavomír -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 82 (1997), s. 51-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistické zpracování vodohospodářských dat. 10., Klasifikace podzemních vod diskriminační analýzou / Freisleben, Jindřich, Meloun, Milan, 1943- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 59, č. 2 (2009), s. 75-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Statističeskij analiz izbrannych rjadov srednemesjačnych raschodov vody v ČSR
Statistik des Sammelns von maehrischen Moldaviten 1982-1991
Statistika sběru moravských vltavínů 1982-1991 / Kučírek, Vladislav, Kučírková, Věra -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 195-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistika vůdčích nordických souvků z mníšeckých glacifluálních písků a štěrků (03-14 Liberec) / Nývlt, Daniel, 1976- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 93-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistika vůdčích nordických souvků z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků / Nývlt, Daniel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Statistiky nordických vůdčích souvků z území Česka / Nývlt, Daniel, Víšek, Josef -- In: 11. KVARTÉR 2005. Sborník abstrakt -- ISBN 80-210-3885-3 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Statistiky vůdčích ledovcových souvků v severočeské oblasti kontinentálního zalednění