Listování
od 

Statistické vyhodnocení tektonických měření na programovatelném kalkulátoru / Moupic, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1986), s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistické vyhodnocení vlivu plynopropustnosti zemin na výsledné koncentrace radonu v půdním vzduchu / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Statistické závislosti a jejich uplatnění při posuzování kvality těžených uhlí / Cieslar, J., Czudek, S., Kaloč, Miroslav -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 65-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistické zhodnocení vztahů mineralizace v Českém masívu k vybraným geologickým fenoménům / Jakubcová, Ivanka, Pick, Miloš, 1923-2007, Suk, Miloš, 1934- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 13-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistické zpracování - podklad pro kontrolu vstupních dat do databáze / Honěk, Josef, Staněk, František -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 44, č. 2 (1998), s. 101-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně / Leichmann, Jaromír, Nehyba, Slavomír -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 82 (1997), s. 51-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistické zpracování vodohospodářských dat. 10., Klasifikace podzemních vod diskriminační analýzou / Freisleben, Jindřich, Meloun, Milan, 1943- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 59, č. 2 (2009), s. 75-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Statističeskij analiz izbrannych rjadov srednemesjačnych raschodov vody v ČSR
Statistik des Sammelns von maehrischen Moldaviten 1982-1991
Statistika sběru moravských vltavínů 1982-1991 / Kučírek, Vladislav, Kučírková, Věra -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 195-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistika vůdčích nordických souvků z mníšeckých glacifluálních písků a štěrků (03-14 Liberec) / Nývlt, Daniel, 1976- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 93-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistika vůdčích nordických souvků z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků / Nývlt, Daniel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Statistiky nordických vůdčích souvků z území Česka / Nývlt, Daniel, Víšek, Josef -- In: 11. KVARTÉR 2005. Sborník abstrakt -- ISBN 80-210-3885-3 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Statistiky vůdčích ledovcových souvků v severočeské oblasti kontinentálního zalednění
Statistische Tabelle des Sammelns von maehrischen Moldaviten im Zeitabschnitt 1977-1987
Staťja k opredeleniju Ag-Pb suľfoantimonitov
Staťja k voprosu vzaimootnošenija meždu stepen'ju tropii vnutrennego strojenija gornoj porody i akcessornymi mineralami
Státní geologická služba a 29. mezinárodní geologický kongres v Kjótu / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 68, č. 1 (1993), s. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Státní geologická služba a současný stav mapování pro potřeby životního prostředí / Cicha, Ivan, 1932-, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 115-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Státní geologické služby pro životní prostředí / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 9 (1994), s. 337-340
Zdroj: ČGS (UNM)