Listování
od 

Status of acidification research in Czechoslovakia and its relationship to politics and economics in Europe / Pačes, Tomáš, 1937- -- In: Stud. environm. Sci. (Amsterdam) -- Vol. 50 (1992), s. 443-448
Zdroj: ČGS (UNM)
The status of bibliography within the Czech Geological Survey and its contribution to Czech geology
Status of coal mining within the fuel-power policy of Czech Republic
Status of separation techniques in mineralogy
Status of the deposits of unreserved minerals in the raw material resources potential of the Czech Republic
Status of work related to the production of coalbed methane by surface wells within Europe
Staurolite-bearing rocks of the Hrubý Jeseník Mts.
Staurolite-chloritoid schists from the Klenovec region: Prograde metamorphism of high-alumina rocks of the Kohút zone - Veporides / Boronichin, Vladimir Aleksandrovič, Korikovskij, Sergej Petrovič, Krist, Ernest -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 2 (1989), p. 187-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Staurolitické a granátické svory s chloritoidem a margaritem z Králce u Šumperka / Zimák, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 2 (2002), s. 111-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku / René, Miloš -- In: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 70-74
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku / René, Miloš -- In: Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 70-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav a další vývoj v prognóze rekultivačních prací na Mostecku / Kašpar, Jiří, Měsková, Lenka -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce S, Sanace a rekultivace po těžbě -- [1] s. S 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav a experimentální možnosti oddělení geotechniky / Chlumský, Jan, Erdinger, Zdeněk -- In: 1.Česko-polské geomechanické symposium -- s. 29-32
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stav a metody dálkového průzkumu přírodních a antropogenních krajinných struktur na Geografickém ústavu ČSAV v Brně / Kolejka, Jaromír, 1954- -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 24, č. 1 (1987), s. 17-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav a ochrana horninového prostředí v České republice / Reichmann, František -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 12 (1993), s. 381-382
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav a perspektivy hlubinného seizmického výzkumu v ČSSR / Fejfar, Milan, Ibrmajer, Ivan, Mayerová, Milica, Walter, Petr -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 17-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav a perspektivy využití stroncia ve světě a v ČSSR / Trebichavský, Jan -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 15, č. 1-2 (1983), s. 78-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav a perspektivy využití světové surovinové základny stroncia a možnosti výroby sloučenin stroncia v ČSSR / Trebichavský, Jan -- In: Rudy -- Roč. 31, č. 5 (1983), s. 165-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav a program průzkumu v Jihomoravské lignitové pánvi / Ilčík, Václav, Krejčí, Břetislav -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 105-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980-1998 / Matějka, Karel, Podrázský, Vilém, Vacek, Stanislav -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 37, č. 1 (2000), s. 150-155
Zdroj: ČGS (UNM)