Listování
od 

Stavět podle přírody nebo podle člověka? / Cílek, Václav -- In: Zelená architektura.cz : architektura, krajina, udržitelný rozvoj, inspirce přírodou -- S. 31-36
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stavy napětí a deformace v konstrukcích a konstrukčních prvcích užitím sdruženého modelování
Sté výročí smrti Františka Pošepného / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 2 (1995), s. 80
Zdroj: ČGS (UNM)
Steady state flow and rheology of deformed Erzgebirge granitoids / Melka, Radek, Mlčoch, Bedřich, Schulmann, Karel -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994), p. 96-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Steady-state luminescence measurement for qualitative identification of rare earth ions in minerals / Bodył-Gajowska, Sabina, Czaja, Maria Barbara, Mazurak, Zbigniew -- In: Journal of mineralogical and petrological sciences -- ISSN 1345-6296 -- Vol. 108, no. 2 (2013), p. 47-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Steady states establishment during pyrite oxidation / Bartáková, Iva, Zeman, Josef -- In: CHEMICKÉ LISTY -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 99, č. 14 (2005), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Stébelnatá rula - netradiční šperkový kámen / Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 5 (1997), s. 355-356
Zdroj: ČGS (UNM)
Stébelnaté ruly ze šumavského moldanubika / Fediuk, Ferry -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 4 (1986), s. 395-402, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Steep slopes in the Sudetes and their morphotectonic interpretation / Migoń, Piotr, Placek, Agnieszka, Żyszkowska, Wiesława -- In: Geological quarterly -- ISSN 0023-5873 -- Vol. 53, no. 2 (2009), p. 219-231
Zdroj: ČGS (UNM)
A steep wall with toppling rock pillars on a clayey subsoil / Czurda, K., Rohn, J., Zika, Pavel, Zvelebil, Jiří -- In: Proceeding 8th International Conference and Field Trip on Landslides -- s. 181-188
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stefanská jezernědeltová sekvence ve středních a severovýchodních Čechách / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Roč. 45 (1990), s. 91-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Stefanské jezerní sedimenty permokarbonu středních a severovýchodních Čech / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 4 (1988), s. 422-424
Zdroj: ČGS (UNM)
Der Steinbruch am Hügel Kněžský bei Těškov in Böhmen/Tschechien / Černý, Pavel, Lehrieder, Eduard -- In: Aufschluss -- ISSN 0004-7856 -- Jg. 50, Nr. 2 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), a new fossil record of luminous hake from Outer Carpathians (Egerian, Ždánice-Hustopeče Formation, Czech Republic) / Gregorová, Růžena, 1961- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 219-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), a new fossil record of luminous hake from the Outer Carpathians(Egerian, Ždánice-Hustopeče Formation, Czech Republic), / Gregorová, Růžena -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1 (2008), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), nový fosilní nález světélkující tresky z egeru Vnějších Karpat (eger, Ždánicko-hustopečské souvrství, Česká republika)
Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), nový fosilní nález světélkující tresky z egeru vnějších Karpat (eger, ždánicko-hustopečské souvsrtví, České republika))
Steinkohlefoerderung in Schwarzenberger Gruben bei Kroučová und Kounov von der ersten Haelfte des 19.Jahrhunderts bis zur Nationalisierung im Jahre 1946
Die Steinrohstoffe für den Bau des Klosters Teplá in Westböhmen - Eine 800jährige Entwicklungsgeschichte / Gillhuber, Stephanie, Lehrberger, Gerhard, Minet, Christian -- In: Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 1860-1804 -- Jg. 158, Nr. 3 (2007)
Zdroj: ČGS (UNM)
Stellerit and other exotic anthropogeneous minerals / Gregerová, Miroslava, Všianský, Dalibor (2009)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF