Listování
od 

Stav architektonických památek a paleontologie / Gába, Zdeněk, 1939-, Pek, Ilja -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 7, č. 7 (1982), s. 408-409
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav budování Registru svahových nestabilit v ČGS / Čoupek, Petr, Fifernová, Martina, Kašperáková, Dagmar, Krejčí, Zuzana, Kycl, Petr, Metelka, Václav, Moravcová, Olga, Petrová, Vladimíra, Šikula, Jan, Škuta, Svatopluk, Zemková, Michaela -- In: Svahové deformace a pseudokras 2009. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně -- ISBN _ -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Stav dokumentace krasových jevů v podmínkách muzea Blansko / Škapík, Jan -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 90
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav geologického výzkumu bezpečného uložení vysoce radioaktivních odpadů v České republice / Kříž, Jiří, Novotný, Pavel, 1954- -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 13-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav kontaminace půd v ČR / Němeček, Jan, Podlešáková, J. -- In: Sborník referátů ze semináře Analýza kontaminovaných zemin a půd -- s. 23-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav lesních půd klečového pásma Krkonoš / Podrázský, Vilém -- In: Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Tom I -- ISBN 83-85340-53-X -- s. 191-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav poznání zábřežského krystalinika a mírovského "kulmu" / Janoška, Martin -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica -- ISSN 0231-9365 -- Roč. 35 (1997), s. 61-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav prací na úkole "Soubor geologických a účelových map 1:50 000" / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 9
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav prací na úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí" / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav prací v těžbě uhelného metanu vrty z povrchu v Evropě / Hemza, Petr, Ryška, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 8 (1996), s. 265-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav průzkumných prací na ložiskách žáruvzdorných jílovců a slévárenských písků a jejich další perspektiva na území Moravy / Vajdík, Josef -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 145-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav ptactva České republiky 2009 / Brinke, Tomáš, Cepák, Jaroslav, Flousek, Jiří, Hora, Jan, Klvaňová, Alena, Reif, Jiří, Šťastný, Karel, Vermouzek, Zdeněk, Voříšek, Petr -- In: Sylvia -- ISSN 0231-7796 -- Roč. 45, č. 1 (2009), 38
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Stav realizace a prognózy velmi hlubokého vrtání na ropu a zemní plyn na území SSR / Hradil, František, Slanina, Vladimír, Vašina, Josef -- In: Geológia a surovinové zdroje kvartéru. Technika prieskumu -- s. 193-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993 / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Kosmák, Vlastimil, Linhartová, Marcela, Mixa, Petr, Müller, Pavel, Myslil, Vlastimil, 1924-, Pecina, Vratislav, 1961-, Seifert, Antonín, Toul, Jan -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 43-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav řešní programu ISPROFIN v ČGS a zhodnocení sesuvů souvisejících s povodněnmi v březnu a dubnu 2006 / Baldík, Vít, Baroň, Ivo, Krejčí, Oldřich -- In: Svahové deformace a pseudokras 2006. Sborník referátů a prezentací z konference -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 52, č. 2 (2002), s. 35-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav uložiště ve štolách v lomu Na Kozle (Hostim I.) k 1.10.1994 / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 21 (1995), s. 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav, výsledky a koncepcia regionálnych geochemických vyhľadávacích prác v Západných Karpatoch / Matula, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 5 (1988), s. 155-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav výzkumu geomorfologických výzkumů v okolí Prášilského jezera / Mentlík, Pavel, 1971- -- In: Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004 -- S. 22-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 1. část / Čížek, Jiří, Fojtík, Stanislav, Říhová, Eva, Žák, Jaroslav -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 1 (1997), s. 6-10
Zdroj: ČGS (UNM)