Listování
od 

Stavba svahů ve středním povodí Losenice / Hartvich, Filip -- In: Geomorfologický sborník 4 -- ISBN 80-7040-763-8 -- s. 119-124
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stavba tělesa teplického ryolitu / Jiránek, Jiří, Schovánková, Daniela, Schulmann, Karel -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Roč. 67 (1988), s. 56-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavba zemské kůry na úzení ČSSR a geofyzikální syntéza na podkladě explozívní seismologie / Zátopek, Alois -- In: Zemská kôra a jej vzťah k nerastným surovinám -- s. 33-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavby a mechanismy vmístění vybraných žilných těles (Středočeský plutonický komplex) / Holub, František, Orságová, Lucie, Studená, Martina, Verner, Kryštof -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Stavby a podmínky vmístění vápenato-alkalických intruzivních hornin: Implikace pro variský geodynamický vývoj východního okraje Českého masivu / Buriánek, David, Verner, Kryštof, Vondrovic, Lukáš -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 250
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Stavby a vmístění Klenovského plutonu (západní části moldanubického batolitu) / Dudíková Schulmannová, Barbora, Paclíková, Jana, Verner, Kryštof -- In: 2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec -- ISBN 978-80-87487-00-6 -- 105
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Stavebné a dekoračné kamene Slovenska / Zorkovský, Vojtech -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 41, č. 4 (1989-90), s. 132-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavebné kamene v neovulkanitoch Slovenska / Hrnčář, Anton, Hruškovič, Samuel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 5 (1989), s. 441-453
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavební a dekorační kameny budov hlavních pražských peněžních ústavů 19. století / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 231-233, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavební a dekorační kameny Národního divadla / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 10 (1983), s. 278-282, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavební a sochařské opuky české křídy / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 3 (1993), s. 72-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavební kámen národní kulturní památky Přemyslovský palác v Olomouci / Hrouzek, Stanislav, Kühn, Petr -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 113-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavební materiál nejstarších etap výstavby kostela sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně / Dvořák, Jaroslav -- In: Pravěk N.Ř. -- Roč. 4 (1994), s. 307-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavební sochařské památky z krupníku a nový způsob jejich restaurování / Gajda, J., Vavro, Leona, Vavro, M. -- In: Construmat 2009 /15./ -- S. 1-10
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stavební suroviny starých Mayů / Krejčíř, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 265
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavebnictví, suroviny a ekologie / René, Miloš -- In: EKO-ekologie a společnost -- Roč. 5, č. 6 (1994), s. 2-4
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stavebný kameň na lokalite Marianka / Grófová, Mária, Nahálka, Anton -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 5 (1988), s. 476
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavebný kameň z lokality Ruskov - Strahuľka / Mihalič, Alfonz, Varcholová, Júlia -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 4 (1984), s. 389-390
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavět podle přírody nebo podle člověka? / Cílek, Václav -- In: Zelená architektura.cz : architektura, krajina, udržitelný rozvoj, inspirce přírodou -- S. 31-36
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stavy napětí a deformace v konstrukcích a konstrukčních prvcích užitím sdruženého modelování