Listování
od 

Stavební sochařské památky z krupníku a nový způsob jejich restaurování / Gajda, J., Vavro, Leona, Vavro, M. -- In: Construmat 2009 /15./ -- S. 1-10
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stavební suroviny starých Mayů / Krejčíř, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 265
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavebnictví, suroviny a ekologie / René, Miloš -- In: EKO-ekologie a společnost -- Roč. 5, č. 6 (1994), s. 2-4
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stavebný kameň na lokalite Marianka / Grófová, Mária, Nahálka, Anton -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 5 (1988), s. 476
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavebný kameň z lokality Ruskov - Strahuľka / Mihalič, Alfonz, Varcholová, Júlia -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 4 (1984), s. 389-390
Zdroj: ČGS (UNM)
Stavět podle přírody nebo podle člověka? / Cílek, Václav -- In: Zelená architektura.cz : architektura, krajina, udržitelný rozvoj, inspirce přírodou -- S. 31-36
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stavy napětí a deformace v konstrukcích a konstrukčních prvcích užitím sdruženého modelování
Sté výročí smrti Františka Pošepného / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 2 (1995), s. 80
Zdroj: ČGS (UNM)
Steady state flow and rheology of deformed Erzgebirge granitoids / Melka, Radek, Mlčoch, Bedřich, Schulmann, Karel -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994), p. 96-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Steady-state luminescence measurement for qualitative identification of rare earth ions in minerals / Bodył-Gajowska, Sabina, Czaja, Maria Barbara, Mazurak, Zbigniew -- In: Journal of mineralogical and petrological sciences -- ISSN 1345-6296 -- Vol. 108, no. 2 (2013), p. 47-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Steady states establishment during pyrite oxidation / Bartáková, Iva, Zeman, Josef -- In: CHEMICKÉ LISTY -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 99, č. 14 (2005), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Stébelnatá rula - netradiční šperkový kámen / Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 5 (1997), s. 355-356
Zdroj: ČGS (UNM)
Stébelnaté ruly ze šumavského moldanubika / Fediuk, Ferry -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 4 (1986), s. 395-402, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Steep slopes in the Sudetes and their morphotectonic interpretation / Migoń, Piotr, Placek, Agnieszka, Żyszkowska, Wiesława -- In: Geological quarterly -- ISSN 0023-5873 -- Vol. 53, no. 2 (2009), p. 219-231
Zdroj: ČGS (UNM)
A steep wall with toppling rock pillars on a clayey subsoil / Czurda, K., Rohn, J., Zika, Pavel, Zvelebil, Jiří -- In: Proceeding 8th International Conference and Field Trip on Landslides -- s. 181-188
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stefanská jezernědeltová sekvence ve středních a severovýchodních Čechách / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Roč. 45 (1990), s. 91-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Stefanské jezerní sedimenty permokarbonu středních a severovýchodních Čech / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 4 (1988), s. 422-424
Zdroj: ČGS (UNM)
Der Steinbruch am Hügel Kněžský bei Těškov in Böhmen/Tschechien / Černý, Pavel, Lehrieder, Eduard -- In: Aufschluss -- ISSN 0004-7856 -- Jg. 50, Nr. 2 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), a new fossil record of luminous hake from Outer Carpathians (Egerian, Ždánice-Hustopeče Formation, Czech Republic) / Gregorová, Růžena, 1961- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 219-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), a new fossil record of luminous hake from the Outer Carpathians(Egerian, Ždánice-Hustopeče Formation, Czech Republic), / Gregorová, Růžena -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1 (2008), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM