Listování
od 

Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram / Litochleb, Jiří, 1948-, Litochlebová, Eva, Sejkora, Jiří, 1968-, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 207-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Sternbergite in the association with Ag-sulphides, the Březové Hory ore deposit, Příbram (Czech Republic)
Sternbergites gen. nov., a new sub-arborescent isosporous compression-lycopsid from the Pennsylvanian of the Czech Republic / Bek, Jiří, Drábková, J., Libertín, M., Opluštil, S. -- In: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference. Program and abstracts -- s. 35
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sternbergites gen. nov., a new sub-arborescent isosporous compression lycopsid from the Pennsylvanian of the Czech Republic / Bek, Jiří, Drábková, Jana, Libertín, Milan, Opluštil, Stanislav, 1962- -- In: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference : program and abstracts : 2006, September 6-11 : Czech Republic, Prague -- ISBN 80-7036-198-0 -- s. 35
Zdroj: ČGS (UNM)
Sternbergites gen. nov., a new sub-arborescent isosporous compression lycopsids from the Pennsylvanian of the Czech Republic / Bek, Jiří, Drábková, Jana, Libertín, Milan, Opluštil, Stanislav -- In: 7th European Palaeobotany-Palynology conference -- ISBN 80-7036-198-0 -- ISSN 0445-3395 -- Vol. 26 (1996), p. 63-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Sternberg's work Flora der Vorwelt, its significance and the state of the original collection
The stibian mustard gold from the Kriváň Au deposit, Tatry Mts., Slovak Republic / Bakos, František, 1974-, Chovan, Martin, 1946-, Makovicky, Emil -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Vol. 184, no. 2 (2007), p. 207-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Stiffness anisotropy in clays range of very small strain
Stigmidium epistigmellum (Mycosphaerellaceae), a lichenicolous fungus from maritime Caloplaca in North America / Knudsen, Kerry, Kocourková, Jana -- In: The Bryologist -- ISSN 0007-2745 -- Roč. 112, č. 3 (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Stilbit-Ca z kamenolomu v Mistrovicích u Jablonného nad Orlicí / Jirásek, Jakub, Martinec, Petr, 1942- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 223-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Stilbit z Litic nad Orlicí / Moravec, Bohumil, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 226
Zdroj: ČGS (UNM)
Stilbite from Litice n. Orlicí
Stilpnomelan in the proterozoic of the Říčany-area in Central Bohemia
Stilpnomelan v proterozoiku Říčanska, střední Čechy / Fediuk, Ferry, Sidorinová, Tamara -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Stilpnomelan z Dolního Údolí u Zlatých Hor v Jeseníkách / Krausová, Dagmar, Zimák, Jiří -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 49, č. 3 (2000), s. 213-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Stilpnomelan z Horního Údolí u Zlatých Hor / Zimák, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 3 (1998), s. 204-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Stilpnomelane - minnesotaite - greenalite association in Moravian Devonian / Melka, Karel -- In: Abstracts -- s. 50
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stilpnomelane from Dolní Údolí near Zlaté Hory in the Jeseníky Mts. (Czech Republic)
Stilpnomelane from the proterozoic of the Krkonoše Mts / Melka, Karel, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Scientific Programme of the 5th Meeting of the European Clay Groups - Abstracts -- s. 107
Zdroj: ČGS (UNM)