Listování
od 

Stilbit-Ca z kamenolomu v Mistrovicích u Jablonného nad Orlicí / Jirásek, Jakub, Martinec, Petr, 1942- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 223-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Stilbit z Litic nad Orlicí / Moravec, Bohumil, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 226
Zdroj: ČGS (UNM)
Stilbite from Litice n. Orlicí
Stilpnomelan in the proterozoic of the Říčany-area in Central Bohemia
Stilpnomelan v proterozoiku Říčanska, střední Čechy / Fediuk, Ferry, Sidorinová, Tamara -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Stilpnomelan z Dolního Údolí u Zlatých Hor v Jeseníkách / Krausová, Dagmar, Zimák, Jiří -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 49, č. 3 (2000), s. 213-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Stilpnomelan z Horního Údolí u Zlatých Hor / Zimák, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 3 (1998), s. 204-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Stilpnomelane - minnesotaite - greenalite association in Moravian Devonian / Melka, Karel -- In: Abstracts -- s. 50
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stilpnomelane from Dolní Údolí near Zlaté Hory in the Jeseníky Mts. (Czech Republic)
Stilpnomelane from the proterozoic of the Krkonoše Mts / Melka, Karel, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Scientific Programme of the 5th Meeting of the European Clay Groups - Abstracts -- s. 107
Zdroj: ČGS (UNM)
stimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty unit (Outher West Carpathians) / Bíl, Michal, Franců, Juraj, Hrouda, František, Krejčí, Oldřich, Přichystal, Antonín -- In: Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica -- ISSN 0081-6434 -- Roč. 38, č. 1 (2004), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Stlačitelnost základové půdy / Feda, Jaroslav, 1929-2007 -- In: 4. geotechnické sympozium -- s. 49-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto dvacet let od narození a 50 let od úmrtí významného moravského sběratele nerostů Gustava Švancary (1883-1953) (Variant.)
Sto let Muzea Českého ráje v Turnově / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 11 (1986), s. 333
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto let od katastrofy obce Klapý / Marek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 5 (2000), s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto let od narození Jiřího Čermáka / Trávníček, Dušan -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 88, č. 4 (1983), s. 310
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto let od narození Ladislava Čepka, jednoho z ředitelů geologického ústavu / Tásler, Radko -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 75, č. 1 (2000), s. 48
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto let od narození Otakara Matouška / Haubelt, Josef -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 29 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 167 (2000), s. 62-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto let od narození Radima Kettnera (1891-1967) / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 42, č. 6 (1991), s. 177-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto let od narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc. / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 55, č. 1 (2006), s. 93-94
Zdroj: ČGS (UNM)