Listování
od 

Sto let od narození Ladislava Čepka, jednoho z ředitelů geologického ústavu / Tásler, Radko -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 75, č. 1 (2000), s. 48
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto let od narození Otakara Matouška / Haubelt, Josef -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 29 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 167 (2000), s. 62-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto let od narození Radima Kettnera (1891-1967) / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 42, č. 6 (1991), s. 177-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto let od narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc. / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 55, č. 1 (2006), s. 93-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto let od narození univ. prof. Dr. Karla Zapletala / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 52, č. 2 (2003), s. 183
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto let od narození význačného geologa Radima Kettnera / Zapletal, Jan -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 267 (1991), s. 54-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích : kambrická exploze nepopiratelným faktem / Fatka, O., Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 10 (2009), s. 624-627
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích : kambrická exploze nepopiratelným faktem / Fatka, Oldřich, 1957-, Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 10 (2009), s. 624-628
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích / Fatka, O., Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 10 (2009), s. 624-628
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sto let od úmrtí geologa Jana Krejčího / Trávníček, Dušan -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 36, č. 8 (1987), s. 342
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto let od vydání Laubeho Geologie českého Rudohoří / Sattran, Vladimír -- In: Gustav Carl Laube: sborník k 150. výročí narození -- ISBN 80-900068-1-7 -- s. 23-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto let od založení dolu Československé armády v SHR / Pěgřímek, Rastislav, 1931- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 9 (2002), s. 28-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto let od založení dolu Hedvika - Československá armáda / Havlíček, Milan, Pěgřímek, Rastislav, 1931- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2001), s. 39-47, 2 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů / Klvaňa, Miroslav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 33 (2004), s. 44-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto let výzkumu sesuvů na území ČSSR (1878-1978) / Špůrek, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 1 (1983), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto padesát let od narození Jana Nepomuka Woldřicha / Trávníček, Dušan -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 89, č. 1 (1984), s. 62-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Sto třicet let výzkumu šumavských jezer / , , Fott, J., Kopáček, J., Soldán, T., Vrba, J. -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 51, č. 1 (2003), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Stochastic interpretation of magnetotelluric data, comparison of methods / Červ, Václav, Menvielle, M., Pek, Josef -- In: Annals of Geophysics -- ISSN 1593-5213 -- Roč. 50, č. 1 (2007), s. 7-19
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Stochastic model of Karkonosze granitoid crystallization in area Szklarska Poreba, Sudetes Mts., south western Poland. part I. statistic description of Karkonosze granitoid mineral composition
Stochastic sampling for mantle conductivity models / Červ, Václav, Menvielle, M., Pěčová, Jana, Pek, Josef -- In: Protokoll über das Kolloquium Elektromagnetische Tiefenforschung -- S. 105-114
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ