Listování
od 

Stop 8 Valchov / Hladil, Jindřich, Leichmann, J., Melichar, R. -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 8, - (1999), s. 90-91
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stop Fri/3:Dětaň / Fejfar, O., Kadlecová, Eva, Mikuláš, Radek, Ulrych, Jaromír, Žigová, Anna -- In: Hibsch 2002 Symposium. Excursion Guide,and Abstracts. Excursion Guide. -- s. 48-51
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stopová množství Se, As, Mo, Ag, Cd, In, Sb, Pt, Au, Tl, Re v biogenních a abiogenních sulfidech z černých břidlic (Selwynský bazén, Kanada)
Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 1, Příprava, realizace a vyhodnocení stopovacích pokusů / Říha, Jaromír, 1961-, Stara, Vlastimil, 1943- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 52, č. 8 (2002), s. 227-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 2, Modelové vyhodnocení pokusů / Jandora, Jan, 1970-, Julínek, Tomáš, 1975-, Ryl, Tomáš, 1960- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 52, č. 10 (2002), s. 300-303
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopovací zkouška v areálu ÚJV - Řež / Cuřín, Milan, Vaněček, Michal -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 12 (1989), s. 374-375
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopovací zkoušky a nové poznatky o Miskovickém krasu u Kutné Hory / Bruthans, Jiří, Vojtěchovská, Anna, Zeman, Ondřej (2003) -- In: Speleofórum -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách / Bruthans, J., Vojtěchovská, A., Zeman, Ondřej -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, - (2003), s. 102-105
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stopové prvky (Pb, Cu, Zn, Cd, As) v pitných vodách ČSR / Zýka, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 6 (1988), s. 162-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky přibyslavické žuly / Povondra, Pavel, 1924- -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 111-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky přibyslavické žuly / Povondra, Pavel, 1924- -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 111-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika / Medveď, Ján, Šucha, Vladimír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 5 (1990), s. 417-420
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky v karlovarských minerálních vodách / Nevoral, Vladimír, Pěčková, M. -- In: Fysiatrický a revmatologický věstník -- ISSN 0072-0038 -- Roč. 65, č. 5 (1987), s. 298-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky v křemeni z pegmatitu Věžná I (Česká republika) / Ackerman, Lukáš, Breiter, Karel, Ďurišová, Jana, Loun, J., Matoušková, Šárka, Svojtka, Martin, Švecová, K. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 20, č. 2 (2012), s. 218-222
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stopové prvky v nerostných surovinách hutního průmyslu a jejich využití / Mojžíšek, Jiří -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 1-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky v nerostných surovinách hutního průmyslu a jejich využití / Mojžíšek, Jiří -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 1-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky v podzemní vodě jímacího území Černovír / Janečková, Hana, Kozel, Petr, Pek, Ilja -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 267 (1991), s. 51-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky v půdách v severní a centrální části pohoří Tian-Shan (Kazachstán - Kyrgystán)
Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare, Rumunsko / Jedlička, Jaromír -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 113-115
Zdroj: ČGS (UNM)