Listování
od 

Stopové prvky v životním prostředí severočeské hnědouhelné pánve a metody jejich výzkumu ve VÚHU Most / Hrubý, Miloš, Püschel, Petr -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 12 (1989), s. 567-572
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopy po činnosti bezobratlých (ichnofosilie) v horninách křídového stáří na Českolipsku / Mikuláš, Radek -- In: Bezděz -- Roč. 11, - (2002), s. 141-155
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stopy po historické těžbě drahých kovů a nové poznatky o hydrotermálním zrudnění v "Pekelném údolí" u Podhoří (u Lipníka nad Bečvou) / Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica -- ISSN 0231-9365 -- Roč. 35 (1997), s. 15-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopy po těžbě limonitu u mlýnů na českokamenicku / Fišera, Vlastimil -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 1 (1986), s. 100-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve / Cílek, Václav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 52, č. 10 (1997), s. 298-300
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve / Cílek, Václav, 1955- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 52, č. 10 (1997), s. 298-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopy po vrtavé čiinnosti na schránkách měkkýšů ze svrchního badenu lokality Rohožník (Malé Karpaty, Slovenská republika)
Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova / Mertlík, J., Mikuláš, Radek -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 58, č. 7 (2003), s. 25-26
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova / Mertlík, Jan, Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 58, č. 7 (2003), s. 217-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopy reliktného zvetrávania v stredoslovenských neovulkanitoch / Čurlík, Ján, Forgáč, Jozef -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 225-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopy skleněného deště / Červený, Tomáš -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 7, č. 9 (1987), s. 204-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopy vrtavé činnosti organizmů badenského stáří od Mikulova / Mikuláš, Radek, Pek, I. -- In: Zemný plyn a nafta : Technicko-ekonomický bulletin zamestnancov akciových spoločností Moravské naftové doly Hodonín a Nafta Gbely -- Roč. 43, č. 4 (1999), s. 599-623
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stopy vrtavé činnosti organizmů badenského stáří od Mikulova / Mikuláš, Radek, Pek, Ilja -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 43, č. 4 (1998), s. 599-623
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopy vrtavé činnosti organizmů na spodnobadenských valounech od Čelechovic na Hané / Janoška, Martin, Pek, Ilja, Zapletal, Jan -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 43, č. 1 (1998), s. 153-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopy vrtavých badenských organismů na vápencových rockgroundech z Černotína (severní Morava) / Janoška, Martin, Mikuláš, Radek, Pek, Ilja -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 44, č. 2 (1995), s. 97-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopy vrtavých badenských organismů na vápencových rockgroundech z Černotína (severní Morava). Traces of badenian boring organisms on limestone rockgrounds at Černotín (north Moravia) / Janoška, M., Mikuláš, Radek, Pek, I. -- In: Časopis Slezského zemského muzea.. Série A: Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 44, - (1995), s. 97-99
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Storage and processing of mineral deposits data using Access, Delphi and Topol programs
Storage and processing of mineral deposits data using ACCESS, DELPHI, and TOPOL programs. / Kolomazník, Ivan -- In: 8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998 -- s. 31
Zdroj: ČGS (UNM)
Storage and Waste Materials in Abandoned Mines
Storage of arsenic in various compartments of forested catchments along a pollution gradient / Cudlín, Pavel, Erbanová, Lucie, Fottová, Daniela, Novák, Martin -- In: 6th International Symposium on Ecosystem Behaviour BIOGEOMON 2009, Conference Programme and Abstracts -- ISBN 978-951-40-2177-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)