Listování
od 

Stopové prvky v podzemní vodě jímacího území Černovír / Janečková, Hana, Kozel, Petr, Pek, Ilja -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 267 (1991), s. 51-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky v půdách v severní a centrální části pohoří Tian-Shan (Kazachstán - Kyrgystán)
Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare, Rumunsko / Jedlička, Jaromír -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 113-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare-Rumunsko / Jedlička, Jaromír -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 113-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky v uhlí - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz / Jelínek, E., Martínek, K., Pešek, J., Sýkorová, Ivana -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 54, č. 1 (2005), s. 3-8
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz / Jelínek, Emil, 1943-, Martínek, Karel, Pešek, Jiří, 1936-, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 1 (2005), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve ? porovnání výsledků nových a dřívějších analýz. / Jelínek, Emil, Martínek, Karel, Pešek, Jiří, Sýkorová, Ivana -- In: Uhlí rudy geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2005, č. 1 (2005), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Stopové prvky v živcoch tatrika / Dávidová, Štefánia -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 107-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky v životním prostředí severočeské hnědouhelné pánve a metody jejich výzkumu ve VÚHU Most / Hrubý, Miloš, Püschel, Petr -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 12 (1989), s. 567-572
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopy po činnosti bezobratlých (ichnofosilie) v horninách křídového stáří na Českolipsku / Mikuláš, Radek -- In: Bezděz -- Roč. 11, - (2002), s. 141-155
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stopy po historické těžbě drahých kovů a nové poznatky o hydrotermálním zrudnění v "Pekelném údolí" u Podhoří (u Lipníka nad Bečvou) / Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica -- ISSN 0231-9365 -- Roč. 35 (1997), s. 15-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopy po těžbě limonitu u mlýnů na českokamenicku / Fišera, Vlastimil -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 1 (1986), s. 100-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve / Cílek, Václav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 52, č. 10 (1997), s. 298-300
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve / Cílek, Václav, 1955- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 52, č. 10 (1997), s. 298-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopy po vrtavé čiinnosti na schránkách měkkýšů ze svrchního badenu lokality Rohožník (Malé Karpaty, Slovenská republika)
Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova / Mertlík, J., Mikuláš, Radek -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 58, č. 7 (2003), s. 25-26
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova / Mertlík, Jan, Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 58, č. 7 (2003), s. 217-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopy reliktného zvetrávania v stredoslovenských neovulkanitoch / Čurlík, Ján, Forgáč, Jozef -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 225-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopy skleněného deště / Červený, Tomáš -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 7, č. 9 (1987), s. 204-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopy vrtavé činnosti organizmů badenského stáří od Mikulova / Mikuláš, Radek, Pek, I. -- In: Zemný plyn a nafta : Technicko-ekonomický bulletin zamestnancov akciových spoločností Moravské naftové doly Hodonín a Nafta Gbely -- Roč. 43, č. 4 (1999), s. 599-623
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ