Listování
od 

Stopovací zkoušky a nové poznatky o Miskovickém krasu u Kutné Hory / Bruthans, Jiří, Vojtěchovská, Anna, Zeman, Ondřej (2003) -- In: Speleofórum -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách / Bruthans, J., Vojtěchovská, A., Zeman, Ondřej -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, - (2003), s. 102-105
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stopové prvky (Pb, Cu, Zn, Cd, As) v pitných vodách ČSR / Zýka, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 6 (1988), s. 162-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky přibyslavické žuly / Povondra, Pavel, 1924- -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 111-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky přibyslavické žuly / Povondra, Pavel, 1924- -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 111-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika / Medveď, Ján, Šucha, Vladimír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 5 (1990), s. 417-420
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky v karlovarských minerálních vodách / Nevoral, Vladimír, Pěčková, M. -- In: Fysiatrický a revmatologický věstník -- ISSN 0072-0038 -- Roč. 65, č. 5 (1987), s. 298-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky v křemeni z pegmatitu Věžná I (Česká republika) / Ackerman, Lukáš, Breiter, Karel, Ďurišová, Jana, Loun, J., Matoušková, Šárka, Svojtka, Martin, Švecová, K. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 20, č. 2 (2012), s. 218-222
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stopové prvky v nerostných surovinách hutního průmyslu a jejich využití / Mojžíšek, Jiří -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 1-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky v nerostných surovinách hutního průmyslu a jejich využití / Mojžíšek, Jiří -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 1-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky v podzemní vodě jímacího území Černovír / Janečková, Hana, Kozel, Petr, Pek, Ilja -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 267 (1991), s. 51-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky v půdách v severní a centrální části pohoří Tian-Shan (Kazachstán - Kyrgystán)
Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare, Rumunsko / Jedlička, Jaromír -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 113-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare-Rumunsko / Jedlička, Jaromír -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 113-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky v uhlí - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz / Jelínek, E., Martínek, K., Pešek, J., Sýkorová, Ivana -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 54, č. 1 (2005), s. 3-8
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz / Jelínek, Emil, 1943-, Martínek, Karel, Pešek, Jiří, 1936-, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 1 (2005), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve ? porovnání výsledků nových a dřívějších analýz. / Jelínek, Emil, Martínek, Karel, Pešek, Jiří, Sýkorová, Ivana -- In: Uhlí rudy geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2005, č. 1 (2005), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Stopové prvky v živcoch tatrika / Dávidová, Štefánia -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 107-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Stopové prvky v životním prostředí severočeské hnědouhelné pánve a metody jejich výzkumu ve VÚHU Most / Hrubý, Miloš, Püschel, Petr -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 12 (1989), s. 567-572
Zdroj: ČGS (UNM)