Listování
od 

Strain coupling between upper mantle and lower crust: natural example from the Běstvina granulite body, Bohemian Massif / Janoušek, Vojtěch, Machek, Matěj, Ulrich, Stanislav -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Roč. 27, č. 9 (2009), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Strain coupling between upper mantle and lower crust: natural example from the Běstvina granulite body, Bohemian Massif / Janoušek, V., Machek, Matěj, Ulrich, Stanislav -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Roč. 27, č. 9 (2009), s. 721-737
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Strain coupling between upper mantle and lower crust: natural example from the Bestvina granulite body, Bohemian Massif / Janoušek, Vojtěch, Machek, Matěj, Ulrich, Stanislav -- In: Journal of metamorphic geology -- ISSN 0263-4929 -- Roč. 27, č. 9 (2009), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Strain Distribution and Fabric Development Modelled in Active and Ancient Transpressive Zones / Ježek, Josef, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel, Thompson, Alan Bruce -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 61-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Strain fabric of the upper mantle rocks and their emplacement into high-pressure granulite in the Kutná Hora Crystalline Complex, Bohemian Massif / Faryad, Shah, Janoušek, Vojtěch, Machek, Matěj, Ulrich, Stanislav -- In: SlovTec 08, 6th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) and 13th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS), Upohlav, Slovakia, 23-26 April 2008 -- ISBN 978-80-89343-01-0 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Strain fabric of the upper mantle rocks and their emplacement into high-pressure granulite in the Kutná hora crystalline complex, Bohemian massif / Faryad, Shah Wali, Janoušek, Vojtěch, Machek, Matěj, Ulrich, Stanislav -- In: 33rd International Geological Congress : 6-14 August 2008 Oslo, Norway : abstract CD-ROMaInternational Geological Congress (33. : 2008 : Oslo, Norsko) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Strain partitioning in front of an obliquely convergent indenter / Ježek, Josef, Schulmann, Karel, Thompson, Alan Bruce (2002) -- In: Continental collision and the tectonosedimentary evolution of forelands -- ISBN 3-936586-00-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Strained corse-grained metagranites from Svratka Crystalline Unit
Strainery texture of plagioclase phenocrysts of Czech eruptive rocks
Strange squamulate coral from the Eifelian Acanthopyge Limestone (Koněprusy, Central Bohemia) / Hladil, Jindřich -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 68, č. 2 (1993), s. 43-44
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Strange squamulate coral from the Eifelian Acanthopyge Limestone (Koněprusy, Central Bohemia) / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 68, no. 2 (1993), s. 43-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Stranzendorf / Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Circumalpine Quaternary Correlations: Southern Moravia - Lower Austria -- ISBN 80-7075-239-4 -- s. 137-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Strasse Nr. I/35, Hřebeč - Sanierung einer Rutschung 2006
The strata-bound mineralizations of the Erzgebirge (G.D.R.) / Legler, C., Legler, G. -- In: Proceedings of the Conference on the Metallogeny of the Precambrian -- s. 85-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Strategic aspects of electricity power supply in central and south-eastern Europe - The role of coal and coal technologies evaluation
Strategické suroviny včera a dnes / Roos, Emil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 6 (1990), s. 185-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Strategie činnosti Ústavu pro výzkum rud v období přechodu na vyrovnání ekonomické úrovně s vyspělým světovým hospodářstvím / Michal, Jan -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 2 (1991), s. 23-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Strategie lži / Mikuláš, Radek -- In: Lidové noviny -- Roč. 25, 12.01.2013 (2013), s. 23-23
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Strategie přípravy porubů a možnosti zesilování výztuží dlouhých důlních děl v oblastech akutně ohrožených otřesy / Konečný, Petr, Koníček, Petr, Ptáček, Jiří, Šňupárek, Richard -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 2009 -- S. 1-11
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Strategie řízení těžby ropného ložiska Dambořice s ohledem na záměr jeho pozdějšího využití k uskladňování zemního plynu / Dorda, Otakar -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 40, č. 3 (1995), s. 227-241
Zdroj: ČGS (UNM)