Listování
od 

Stranzendorf / Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Circumalpine Quaternary Correlations: Southern Moravia - Lower Austria -- ISBN 80-7075-239-4 -- s. 137-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Strasse Nr. I/35, Hřebeč - Sanierung einer Rutschung 2006
The strata-bound mineralizations of the Erzgebirge (G.D.R.) / Legler, C., Legler, G. -- In: Proceedings of the Conference on the Metallogeny of the Precambrian -- s. 85-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Strategic aspects of electricity power supply in central and south-eastern Europe - The role of coal and coal technologies evaluation
Strategické suroviny včera a dnes / Roos, Emil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 6 (1990), s. 185-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Strategie činnosti Ústavu pro výzkum rud v období přechodu na vyrovnání ekonomické úrovně s vyspělým světovým hospodářstvím / Michal, Jan -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 2 (1991), s. 23-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Strategie lži / Mikuláš, Radek -- In: Lidové noviny -- Roč. 25, 12.01.2013 (2013), s. 23-23
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Strategie přípravy porubů a možnosti zesilování výztuží dlouhých důlních děl v oblastech akutně ohrožených otřesy / Konečný, Petr, Koníček, Petr, Ptáček, Jiří, Šňupárek, Richard -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 2009 -- S. 1-11
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Strategie řízení těžby ropného ložiska Dambořice s ohledem na záměr jeho pozdějšího využití k uskladňování zemního plynu / Dorda, Otakar -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 40, č. 3 (1995), s. 227-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Strategie vyhledávacího průzkumu šperkových kamenů / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 1 (2004), s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Strategy of epoch GPS measurements for recent geodynamic motions studies / Bosy, J., Cacon, S., Kontny, B., Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts of 6th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas, Lezyce, November 4-6, 2004 -- s. 32
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Strategy of the activity of the Ore Research institute in the period of equalizing of economic level with evolved world economics
Strateški vidiki oskrbe centralne in jugovzhodne Evrope z električno energijo z oceno vloge premoga ter premogovnih tehnologij / Dervarič, Evgen, Medved, Milan -- In: RMZ - Materials and geoenvironment -- ISSN 1408-7073 -- Vol. 55, no. 2 (2008), p. 277-295
Zdroj: ČGS (UNM)
STRATI 2013, First International congress on stratigraphy, On the cutting edge of stratigraphy (Variant.)
Stratifikace důlních vod po zatopení dolů, její příčiny a důsledky / Černík, Miroslav, Šupíková, Irena, Zeman, Josef -- In: Těžba a její dopady na životní prostředí II -- ISBN 978-80-86832-36-4 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Stratiform barite-hyalophane-sulphidic ores of the Rožná deposit (the Bohemian Massif, Czech Republic): A new type of mineralization in the moldanubian zone / Hladíková, Jana, Kříbek, Bohdan, 1946-, Uhlík, Zbyšek, Žák, Karel, 1957- -- In: Metallogeny of Collisional Orogens of the Hercynian Type. Abstracts Volume -- s. 80
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratiform gold and silver ores occurrences in former mining field leander near Dobšiná
Stratiform ore deposits of Older Paleozoic in Krušné hory (Ore Mountains) and Smrčiny Mountains
Stratiform Pb-Zn mineralization at Votice
The stratiform pyrite polymetallic deposits at Aznacóllar, Spain