Listování
od 

Strategie řízení těžby ropného ložiska Dambořice s ohledem na záměr jeho pozdějšího využití k uskladňování zemního plynu / Dorda, Otakar -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 40, č. 3 (1995), s. 227-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Strategie vyhledávacího průzkumu šperkových kamenů / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 1 (2004), s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Strategy of epoch GPS measurements for recent geodynamic motions studies / Bosy, J., Cacon, S., Kontny, B., Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts of 6th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas, Lezyce, November 4-6, 2004 -- s. 32
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Strategy of the activity of the Ore Research institute in the period of equalizing of economic level with evolved world economics
Strateški vidiki oskrbe centralne in jugovzhodne Evrope z električno energijo z oceno vloge premoga ter premogovnih tehnologij / Dervarič, Evgen, Medved, Milan -- In: RMZ - Materials and geoenvironment -- ISSN 1408-7073 -- Vol. 55, no. 2 (2008), p. 277-295
Zdroj: ČGS (UNM)
STRATI 2013, First International congress on stratigraphy, On the cutting edge of stratigraphy (Variant.)
Stratifikace důlních vod po zatopení dolů, její příčiny a důsledky / Černík, Miroslav, Šupíková, Irena, Zeman, Josef -- In: Těžba a její dopady na životní prostředí II -- ISBN 978-80-86832-36-4 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Stratiform barite-hyalophane-sulphidic ores of the Rožná deposit (the Bohemian Massif, Czech Republic): A new type of mineralization in the moldanubian zone / Hladíková, Jana, Kříbek, Bohdan, 1946-, Uhlík, Zbyšek, Žák, Karel, 1957- -- In: Metallogeny of Collisional Orogens of the Hercynian Type. Abstracts Volume -- s. 80
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratiform gold and silver ores occurrences in former mining field leander near Dobšiná
Stratiform ore deposits of Older Paleozoic in Krušné hory (Ore Mountains) and Smrčiny Mountains
Stratiform Pb-Zn mineralization at Votice
The stratiform pyrite polymetallic deposits at Aznacóllar, Spain
Stratiformní baryt-hyalofán-sulfidické zrudnění na ložisku Rožná, nový typ mineralizace v moldanubiku / Kříbek, Bohdan, 1946-, Uhlík, Zbyšek -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 4 (1993), s. 97-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratiformní kyzová polymetalická mineralizace kasejovického metamorfovaného ostrova / Váňa, Tomáš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 7 (1988), s. 198-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratiformní kyzová polymetalická mineralizace kasejovického metamorfovaného ostrova / Váňa, Tomáš -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag -- s. 265-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratiformní ložiska Českého masívu / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 4 (1984), s. 390
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratiformní měďnorudné ložisko Tazalagt (západní Antiatlas, Maroko) / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Sborník GPO -- Č. 27 (1983), s. 157-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratiformní pyrit - polymetalické ložisko Aznalcóllar ve Španělsku / Jiránek, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1992), s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin / Chrt, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 8 (2001), s. 3-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafia a faciálne vzťahy triasových vápencov silického príkrovu v Drienčanskom krase / Gaál, Ľudovít -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 77 (1982), s. 29-48, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)