Listování
od 

Stratiformní pyrit - polymetalické ložisko Aznalcóllar ve Španělsku / Jiránek, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1992), s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin / Chrt, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 8 (2001), s. 3-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafia a faciálne vzťahy triasových vápencov silického príkrovu v Drienčanskom krase / Gaál, Ľudovít -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 77 (1982), s. 29-48, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafia a kvartérna fauna jaskyne Peskö v Rimavskej kotline / Gaál, Ľudovít, Holec, Peter, Horáček, Ivan, Ložek, Vojen -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 27 (1989), s. 29-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafia a tektonika spodnokriedovej vápencovej sekvencie v profile jaskyne Driny (vysocká jednotka, Malé Karpaty) / Marko, František, Michalík, Jozef, Reháková, Daniela, 1955- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 235-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafia a typológia fosílnych pôd mladédo mpleistocénu v sprašovych pokryvoch na Podunajskej nížine / Vaškovská, Eugénia -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 82 (1985), s. 23-66, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafia a typológia vrchného triasu vo vonkajších jednotkách západných Karpát (rekonštrucia z redepozitov lokalizovaných na priestor sliezskej kordiléry) / Soták, Ján, 1957- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1986), s. 1-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov / Brzobohatý, Rostislav, 1938-, Fordinál, Klement, Halásová, Eva, Slamková, Marianna, Zlinská, Adriena -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, č. mimoř. (2003), s. 90-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (Viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov / Brzobohatý, Rostislav, Fordinál, Klement, Halásová, Eva, Slamková, Marianna, Zlinská, Adriena -- In: Transactions of the VŠB-Technical university Ostrava, mining and Geological Series, extraordinary isue, 49 -- ISBN 80-248-0396-8 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Stratigrafia inoceramowa osadów turonu i koniaku okolie Opola
Stratigrafia zlodowacen' i zasiegi ladolodu pleistoceňskiego w Europie
Stratigrafická klasifikace a nomenklatura intenzívně metamorfovaných a vyvřelých celků : zpráva československé stratigrafické komise / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 328-329
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafická klasifikace kulmu Nízkého Jeseníku / Dvořák, Jaroslav, Kumpera, Otakar, 1932-1996, Zapletal, Jan -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 4 (1989), s. 243-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafická korelace teras Váhu a sedimentů v Demänovském jeskynním systému / Bella, Pavel, Bosák, Pavel, 1951-, Glazek, Jerzy, Hercman, Helena, Kadlec, Jaroslav, Pruner, Petr -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [6]
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafická korelácia neogénu Tetýdy a Paratetýdy. ("Stratigraphic correlation Tethys-Paratethys Neogene" IGCP Project No. 25) / Seneš, Ján, 1924-1992 -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 88 (1989), s. 215-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo / Lang, Tomáš, Řehoř, Michal, Žižka, Lukáš -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2008), s. 47-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo / Lang, Tomáš, Řehoř, Michal, Žižka, Lukáš -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2007), s. 32-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafická pozice nálezů trnoploutvých (Acanthodii) v Československu
Stratigrafická pozícia a sedimentológia merníckych zlepencov / Križáni, Ivan, Soták, Ján, Spišiak, Ján -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 92 (1991), s. 53-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafická pozícia spodnej časti ochtinského súvrstvia gemerika medzi Magnezitovcami a Magurou / Bajaník, Štefan, Planderová, Eva -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 82 (1985), s. 67-76, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)