Listování
od 

Stratigrafické problémy kvartéru (Variant.)
Stratigrafické problémy středního pleistocénu / Macoun, Jaroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 228-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafické rozpätie a zonácia Dasykladálnych rias (Dasykladacea) v triase západných Karpát
Stratigrafické škály evropského plio-pleistocénu / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafické tabulky křídového útvaru oharské oblasti (02-34 Bílina, 02-43 Litoměřice, 12-12 Louny) / Váně, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 107-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafické tabulky terciéru a kvartéru pro oblast Lounska (02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny) / Váně, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 40-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 105-106
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 105-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigraficky nejmladší trilobit z Barrandienu
Stratigrafický rozsah pelitické a flyšoidní facie v podloží hruboskalských pískovců (teplické souvrství české křídové pánve) v oblasti Příhrazských skal, Hruboskalska a Prachovských skal, sv. Čechy / Švábenická, Lilian, Valečka, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Stratigrafický výskyt některých českých odontochilinních trilobitů (Prag-ems, Pražská pánev, Česká republika)
Stratigrafický výzkum / Chlupáč, Ivo, 1931-2002, Cicha, Ivan, 1932-, Eliáš, Mojmír, Malecha, Adolf -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 15-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafický výzkum paleogénu Turnianskej kotliny v okolí Drienovce na východním Slovensku / Bůžek, Čestmír, 1933-, Čtyroký, Pavel, Zlocha, Jozef -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 175-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafický výzkum při okraji severočeské pánve j. od Chabařovic / Bůžek, Čestmír, 1933-, Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafický význam gavelinel (Foraminifera) v české křídové pánvi / Hradecká, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 100-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafie a faciální vývoj paleozoika v okolí Šternberka na Moravě / Dvořák, Jaroslav, Friáková, Olga, Kukal, Zdeněk, 1932-, Otava, Jiří, 1950- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 4 (1983), s. 397-414, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafie a korelace grundské formace v molase severovýchodního Rakouska (střední miocén, spodní baden)
Stratigrafie a litologie miocénu (spodní baden) v okolí Přerova (25-13 Přerov) / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Pálenský, Peter -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 66-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafie a měkkýši výplně jeskyňky na Hrádku u Sásové / Ložek, Vojen -- In: Československý kras -- Roč. 41 (1990), s. 101-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Stratigrafie a paleoekologická interpretace interpretace korála Synhelia gibbosa (Goldfuss, 1829), Scleractinia, ze spodního turonu české křídové pánve / Eliášová, Helena -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)