Listování
od 

Stromatolite-like cherts in the Barrandian Upper Proterozoic: A review / Kříbek, Bohdan, Pouba, Zdeněk, Pudilová, Marta -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey/Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 75, č. 3 (2000), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Die Stromatoporen des Devons und Silurs von Zentral-Böhmen (Tschechische Republik) und ihre Kommensalen / May, Andreas -- In: Zitteliana. Reihe B, Abhandlungen der Bayerischen Staatssamlung für Paläontologie und Geologie -- ISSN 1612-4138 -- Nr. 25 (2005)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Stromatoporen-Fauna des Mitteldevons von Zentral-Böhmen / May, Andreas -- In: Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie -- ISSN 0368-9654 -- Jg. 86 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Stromatoporoid skeletal growth as a quasi-periodic proces / Čejchan, Petr, Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich -- In: 10th Anniversary Conference of the Czech, Polish and Slovak Paleontologist : fossils - Darwin - evolution. 2, Supplementary Paper -- S. 1-2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stromečkové struktury - důkazy pro horizontální posuvy ve vídeňské pánvi / Hubatka, František, Pospíšil, Lubomil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 1 (1990), s. 63-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Stromovité palladiové zlato a fáze Au2Pd a Au3Pd v aluviích z jižní Serra do Espinhaço, Brazílie
Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika) / Jirásek, Jakub, 1978-, Matýsek, Dalibor, 1960-, Skupien, Petr -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 98, č. 1 (2013), s. 49-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Stronciem bohatý aragonit z porfyrického pikritu od Hončovy hůrky u Příbora / Dolníček, Zdeněk, Kropáč, Kamil, Lehotský, Tomáš, 1978-, Urubek, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 217-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Stroncium 90 v půdách České republiky / Brunclík, Tomáš, Procházka, Jiří -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 67-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Stroncium v pitných vodách České republiky / Zýka, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 12 (1990), s. 372-375
Zdroj: ČGS (UNM)
Strong geomagnetic activity forecast by neural networks under dominant southern orientation of the interplanetary magnetic field / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel, Revallo, M., Valach, F. -- In: Advances in Space Research -- Roč. 53, č. 4 (2014), s. 589-598
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Strong-motion fluid rotation seismograph / Buben, Jiří, Jedlička, Petr, Kozák, Jan -- In: Bulletin of the Seismological Society of America -- Roč. 99, 2B (2009), s. 1443-1448
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Strong motion rotation sensor / Buben, Jiří, Rudajev, Vladimír -- In: Earthquake source asymmetry, structural media and rotation effects -- S. 487-492
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Strong positive excursion in ë 13 C values in the time-equivalent of the Pa. transitans Z. (Frasnian, Moravia): a local facies control is suggested. Subcommission on Devonian Stratigraphy / Hladíková, J., Hladil, Jindřich, Zusková, J. -- In: Newsletter -- č. 13 (1996), s. 33-36
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Strong Seismic Events in the Upper Silesian Coal Basin, Poland / Hollek-Idziak, J., Idziak, A. F. -- In: Exploration, geophysics, remote sensing and environment -- ISSN 1211-359X -- Vol. 6, no. 2 (1999), p. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Strongly magnetic soil developed on a non-magnetic rock basement: A case study from NW Bulgaria / Grison, Hana, Jordanova, N., Kapička, Aleš, Petrovský, Eduard -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 55, č. 4 (2011), s. 697-716
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Strontianite from the by-pass road of town Příbor (Moravia, Czech Republic)
Strontium 90 in soils of the Czech Republic. Geologists against the destruction of natural environment. Proceedings
The strontium and calcium isotope signals in forest soil environment during recovery from antropoghenic acidification / Bullen, Thomas, Erban, Vojtěch, Hofmeister, Jan, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Oulehle, Filip, Půlkrábková, Markéta -- In: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts -- ISBN 80-7075-662-4 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Strontium and Neodymium Isotope Study of Bohemian Basalts / Bendl, Jiří, Sundvoll, R., Vokurka, Karel -- In: Mineralogy and petrology -- ISSN 0930-0708 -- Roč. 48, č. 1 (1993), s. 35-45
Zdroj: ČGS (UNM)