Listování
od 

Stručná charakteristika vegetační stupňovitosti ČR / Buček, A., Lacina, Jan -- In: Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR -- s. 17-20
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník / Dolníček, Zdeněk, Fojt, Bohuslav, 1929-, Vavrošová-Konečná, Jana -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 56, č. 1 (2007), s. 1-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná geologická charakteristika československé části Hornoslezské černouhelné pánve / Dopita, Miloslav, 1928-, Ormandy, Imrich, Sivek, Martin, 1948- -- In: Materiály XXIV. celostátní geologické konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při Československé akademii věd -- s. 3-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek / Paděra, Zdeněk -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 5 (1983), s. 134-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Dokonč. / Paděra, Zdeněk -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 10 (1983), s. 157-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 1 / Paděra, Zdeněk -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 6 (1983), s. 137-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 2 / Paděra, Zdeněk -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 7-8 (1983), s. 141-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 3 / Paděra, Zdeněk -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 9 (1983), s. 149-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná historie a práce Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) při IUGS / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 4 (1990), s. 445-447
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná historie dobývání uhlí na Kladensku / Melichar, Karel, 1933- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 17, č. 4 (2010), s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná historie dolu Hohe Tanne v Jáchymově / Bufka, Aleš -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 30 (173), s. 70-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná historie kutnohorského dolování / Malec, Jan, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 5 (1997), s. 317-321
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná historie těžby polymetalických rud a železa v Hornobenešovském revíru / Večeřa, Josef, Večeřová, Viera -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 18, č. 6 (2011), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Stručná historie těžby zelené hlinky na Kadaňsku a biostratigrafie doprovodných vulkanosedimentárních hornin (11-22 Kadaň) / Čtyroký, Pavel, Hrazdíra, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 122-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná informace o registraci seismických stanic HRMC a ZLHC / Boráňová, Petra, Kaláb, Zdeněk -- In: Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 1 -- s. 75-85
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu / Novák, Milan, 1952-, Škoda, Radek -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 6 (2006), s. 428-434
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná mineralogie úlomků strusek a hornin z Nerudovy ulice / Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin, Zavřel, J. -- In: Acta Musei Pragensis. -- č. 13 (1997), s. 117-119
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stručná zpráva o pokračování seismického monitorování na východním okraji Českého masivu / Boráňová, Petra, Dombková, Anna, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Procházková, Zuzana -- In: Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů -- s. 45-51
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stručně o geologických a geotechnických pracech Eduarda Suesse / Haubelt, Josef, 1932- -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 163-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručné výsledky geologicko-ložiskového výzkumu skrytých permokarbonských pánví středních Čech / Holub, Vlastimil -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 37-46
Zdroj: ČGS (UNM)