Listování
od 

Stručná zpráva o pokračování seismického monitorování na východním okraji Českého masivu / Boráňová, Petra, Dombková, Anna, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Procházková, Zuzana -- In: Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů -- s. 45-51
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stručně o geologických a geotechnických pracech Eduarda Suesse / Haubelt, Josef, 1932- -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 163-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručné výsledky geologicko-ložiskového výzkumu skrytých permokarbonských pánví středních Čech / Holub, Vlastimil -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 37-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Dokonč. / Schenk, Jiří -- In: Uhlí -- Roč. 32, č. 6 (1984), s. 209-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Pokrač. / Schenk, Jiří -- In: Uhlí -- Roč. 32, č. 5 (1984), s. 204-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručný petrografický popis hornin vrtu J-1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem (14-24 Bělá pod Pradědem) / Fojt, Bohuslav, Gregerová, Miroslava -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 109-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručný prehľad 30. ročnej histórie naftového priemyslu na východnom Slovensku / Duda, Andrej -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 1-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručný přehled geologických poměrů v ostravsko-karvinském revíru / Jurková, Alena, 1925-1987 -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 149-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručný přehled geologických poměrů zlatohorského rudního revíru / Kalenda, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 3 (1998), s. 171-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit / Ivanov, Martin -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 87 (2002), s. 153-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku / Jedlička, Jaromír, Losos, Zdeněk, 1962- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 4 (2007), s. 336-343
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku / Jedlička, Jaromír, Losos, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. XV/2007, č. 4 (2007), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Stručný přehled mineralogie Sn-W ložisek u Krásna a Horního Slavkova / Beran, Pavel, 1961- -- In: Zpravodaj (Geol. Pavilon F. Pošepného VŠB-TU Ostrava). -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 13 (1998), s. 10-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručný přehled minerálů ostravsko-karvinského revíru / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 5 (1999), s. 414-415
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručný přehled minerálů yttria a vzácných zemin / Škoda, Radek -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 5 (2010), s. 397-405
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručný přehled o středověkém dolování stříbra v oblastech Stříbrné Hory a Utín / Prokop, Jiří -- In: Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků -- s. 95-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručný přehled poznatků z 1. mezinárodního zasedání o černých břidlicích / Kovalová, Marie -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 13, č. 2 (1989), s. 79
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručný přehled výskytů uranylu v širokém okolí Měděnce / Bohdálek, P., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Zpravodaj Geologického pavilonu prof. F. Pošepného -- č. 6 (1996), s. 35-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Struktur der mineralogischen Sammlung des Ostslowakischen Museums in Košice, die seit dem Jahre 1958 aufgebaut wird
Struktur-Stoff-Modellierung von Kataklasit-Subvulkanit-Komplexen im Erzgebirge (DDR/ČSSR) / Seltmann, Reimar -- In: 3. Symposium für Tektonik, Strukturgeologie, Kristallingeologie im deutschsprachigen Raum -- s. 211-214
Zdroj: ČGS (UNM)