Listování
od 

Structure of silicon oxycarbide glasses derived from poly(methylsiloxane) and poly[methyl(phenyl)siloxane] precursors / Brus, Jiří, Kolář, František, Machovič, V., Svítilová, Jaroslava -- In: Journal of Non-Crystalline Solids -- ISSN 0022-3093 -- Roč. 289, 1-3 (2001), s. 62-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Structure of strewn field of moldavites and proposal its genesis in conception of cryptovolcanic hypothesis: Problem of material differentiation and spatial order of strewn field
Structure of the Bohemian Massif / Vrána, Stanislav -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994), p. 117-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Structure of the Brunovistulian Unit (E part of the Czech Republic) on the basis of seismic and magnetic data / Gnojek, Ivan, Hubatka, František -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 76, no. 3 (2001), p. 157-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Structure of the crystalline complex in the surroundings of Mariánské Lázně and Teplá (11-41 Mariánské Lázně)
Structure of the European Variscides, destruction of lithosferic plates and paleotectonic rotation at the eastern margin of the Bohemian Massif
Structure of the mid-Westphalian peat-forming rain forest preserved in volcanic ash from the continental basins of central and western Bohemia / Bek, Jiří, Dašková, Jiřina, Libertín, M., Opluštil, S., Pšenička, J., Šimůnek, Z. -- In: XVth International Congress on Carboniferous and Permian Stratigraphy. Abstracts -- s. 379-380
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Structure of the middle part of Szklarska Poreba slate range [Izera Mts.].
The structure of the Police and Svatoňovice-Hronov basins
Structure of the Prague Basin: The deformation diversity and its causes (the Czech Republic) / Röhlich, Pavel -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 82, no. 2 (2007), p. 175-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Structure of the Precambrian basement of the eastern part of the Upper Silesia block (Brunovistulicum)
Structure of the West Carpathian Flysch Belt and its fundament / Hubatka, František, Krejčí, Oldřich, 1958-, Sedlák, Jiří -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 53, no. spec. issue (2002), p. 121-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Structure of the West Carpathians Flysch Belt and its Fundament / Hubatka, F., Krejčí, Oldřich, Sedlák, Jiří -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 53, č. Special (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Structure of unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: A review / Bábek, Ondřej, Kalvoda, Jiří, Melichar, Rostislav, Otava, Jiří, Tomek, Čestmír -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie. Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Roč. 239, č. 1 (2006), 38
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Structure of unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review / Bábek, Ondřej, Kalvoda, Jiří, Melichar, Rostislav, Otava, Jiří, Tomek, Čestmír -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Roč. 239, č. 1 (2006), 38
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Structure of vermiculite modified by organic molecules / Křístková, Monika, Mališ, Jiří -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 2, no. 2 (138), p. 103-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Structure on unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review / Bábek, Ondřej, 1969-, Kalvoda, Jiří, 1953-, Melichar, Rostislav, 1961-, Otava, Jiří, 1950-, Tomek, Čestmír -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Vol. 239, no. 1 (2006), p. 37-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Structure. Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum) / Holubec, Jan -- In: Pre-Permian Geology of Central and Eastern Europe -- ISBN 3-540--55472-6 -- s. 392-397
Zdroj: ČGS (UNM)
Structure Transitions of clay fills in North-Western Bohemia / Herbstová, Vladislava, Herle, Ivo -- In: Engineering Geology -- ISSN 0013-7952 -- Roč. 104, č. 3/4 (2009), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Structure. Western Sudetes (Lugicum) / Hermsdorf, N., Kemnitz, Helga, Żelaźniewicz, Andrzej -- In: Pre-Permian Geology of Central and Eastern Europe -- ISBN 3-540--55472-6 -- s. 328-340
Zdroj: ČGS (UNM)