Listování
od 

Structures and deformational features recognized in deep-seated slope failures in the flysch belt Outer West Carpathians (Czech Republic) / Baroň, Ivo, Krejčí, Oldřich, Novotný, Roman -- In: Collection of Abstracts from the Congress Slope Tectonics 2008, 15th-16th February 2008 -- 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Structures and kinematics along the Moravian-Moldanubian boundary : Preliminary results / Fritz, Harald -- In: Österreichische Beiträge zu Meteorologie und Geophysik -- Č. 3 (1990), s. 77-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Structures and metamorphism in metapelites of the Staré Město Belt near Bielice, the Sudetes, SW Poland / Jastrzębski, Mirosław -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 35-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Structures and textures of bauxite in the Strážovské vrchy Mts., N-W Slovakia
Structures and textures of minerals from Czech pegmatites
Structures and textures of recent sea-floor hydrothermal sulfide ores at mid-ocean ridges and in back-arc basins
Structures and textures of the upper proterozoic volcanics of the Barrandian area
Structures due to Synsedimentary Deformation in Sediments of the Bílina delta (Miocene, Most Basin, Czech Republic) / Rajchl, Michal -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 57
Zdroj: ČGS (UNM)
Structures of the Earth´s crust and upper mantle beneath the Western Bohemian Massif derived from receiver functions / Geissler, Wolfram H., Heuer, Barbara, Kind, Rainer -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 39 (2005), p. 164
Zdroj: ČGS (UNM)
The structures of the late stages of the granite magma emplacement in the Karkonosze Mts. pluton
Structures of the Moravian Karst in the Cave System of the Punkva River and its Tributaries: Relation to Karst Processes / Hanžl, Pavel, Otava, Jiří, 1950-, Vít, Jan -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 10 (2000), p. 25
Zdroj: ČGS (UNM)
Structures related to the exhumation of HP rocks within the orogenic root domain: examples of the SE moldanubian zone and the eastern Snieznik dome / Ježek, Josef, Konopásek, Jiří, Kröner, Alfred, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla (2001) -- In: Mineralogical Society of Poland, Special Papers, 8th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland -- ISBN ISSN-0867-7360
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - southern part of the Vrbno Group (Silesicum, Jeseníky Mts. Czech Republic) / Aichler, Jaroslav, Hanžl, Pavel, Mixa, Petr, Pecina, Vratislav, Přichystal, A., Wilímský, Dávid, Žáček, Vladimír -- In: Journal of the Czech Geological Society. Abstract volume -- ISSN 1210-8197 -- Roč. 48, č. 1-2 (2003)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - southern part of the Vrbno group (Silesicum, Jeseníky Mts., Czech Republic) / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Hanžl, Pavel, Mixa, Petr, Pecina, Vratislav, 1961-, Přichystal, Antonín, 1950-, Wilimský, D., Žáček, Vladimír -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 48, no. 1-2 (2003), p. 131-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - Southern part of the Vrbno Group (Silesicum, Jeseniky Mts.) / Aichler, Jaroslav, Hanžl, Pavel, Mixa, Petr, Pecina, Vratislav, Přichystal, Antonín, Wilimský, Dávid, Žáček, Vladimír -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 48, č. 1-2 (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Stručná charakteristika dolů a nedůlních organizací. Činné doly / Černý, I., Dopita, Miloslav -- In: Uhelné hornictví v ostravsko - karvinském revíru -- s. 227-278
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stručná charakteristika dolů a nedůlních organizací. Nedůlní organizace / Černý, I., Dopita, Miloslav -- In: Uhelné hornictví v ostravsko - karvinském revíru -- s. 279-298
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stručná charakteristika metalogenetických poměrů území Moravy a Slezska / Fojt, Bohuslav -- In: Geologie Moravy a Slezska -- ISBN 80-7028-050-6 -- s. 79-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná charakteristika reliéfu Nízkych Beskýd v povodí Ondavy / Harčár, Ján -- In: Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity J. P. Šafárika v Košiciach. Prírodné vedy -- Roč. 22, č. 1 (1987), s. 205-227, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná charakteristika spodních sušských vrstev a jejich ideální profil v OKR / Tomis, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 12 (1989), s. 355-357
Zdroj: ČGS (UNM)