Listování
od 

Structures of the Moravian Karst in the Cave System of the Punkva River and its Tributaries: Relation to Karst Processes / Hanžl, Pavel, Otava, Jiří, 1950-, Vít, Jan -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 10 (2000), p. 25
Zdroj: ČGS (UNM)
Structures related to the exhumation of HP rocks within the orogenic root domain: examples of the SE moldanubian zone and the eastern Snieznik dome / Ježek, Josef, Konopásek, Jiří, Kröner, Alfred, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla (2001) -- In: Mineralogical Society of Poland, Special Papers, 8th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland -- ISBN ISSN-0867-7360
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - southern part of the Vrbno Group (Silesicum, Jeseníky Mts. Czech Republic) / Aichler, Jaroslav, Hanžl, Pavel, Mixa, Petr, Pecina, Vratislav, Přichystal, A., Wilímský, Dávid, Žáček, Vladimír -- In: Journal of the Czech Geological Society. Abstract volume -- ISSN 1210-8197 -- Roč. 48, č. 1-2 (2003)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - southern part of the Vrbno group (Silesicum, Jeseníky Mts., Czech Republic) / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Hanžl, Pavel, Mixa, Petr, Pecina, Vratislav, 1961-, Přichystal, Antonín, 1950-, Wilimský, D., Žáček, Vladimír -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 48, no. 1-2 (2003), p. 131-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - Southern part of the Vrbno Group (Silesicum, Jeseniky Mts.) / Aichler, Jaroslav, Hanžl, Pavel, Mixa, Petr, Pecina, Vratislav, Přichystal, Antonín, Wilimský, Dávid, Žáček, Vladimír -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 48, č. 1-2 (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Stručná charakteristika dolů a nedůlních organizací. Činné doly / Černý, I., Dopita, Miloslav -- In: Uhelné hornictví v ostravsko - karvinském revíru -- s. 227-278
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stručná charakteristika dolů a nedůlních organizací. Nedůlní organizace / Černý, I., Dopita, Miloslav -- In: Uhelné hornictví v ostravsko - karvinském revíru -- s. 279-298
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stručná charakteristika metalogenetických poměrů území Moravy a Slezska / Fojt, Bohuslav -- In: Geologie Moravy a Slezska -- ISBN 80-7028-050-6 -- s. 79-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná charakteristika reliéfu Nízkych Beskýd v povodí Ondavy / Harčár, Ján -- In: Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity J. P. Šafárika v Košiciach. Prírodné vedy -- Roč. 22, č. 1 (1987), s. 205-227, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná charakteristika spodních sušských vrstev a jejich ideální profil v OKR / Tomis, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 12 (1989), s. 355-357
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná charakteristika vegetační stupňovitosti ČR / Buček, A., Lacina, Jan -- In: Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR -- s. 17-20
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník / Dolníček, Zdeněk, Fojt, Bohuslav, 1929-, Vavrošová-Konečná, Jana -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 56, č. 1 (2007), s. 1-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná geologická charakteristika československé části Hornoslezské černouhelné pánve / Dopita, Miloslav, 1928-, Ormandy, Imrich, Sivek, Martin, 1948- -- In: Materiály XXIV. celostátní geologické konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při Československé akademii věd -- s. 3-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek / Paděra, Zdeněk -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 5 (1983), s. 134-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Dokonč. / Paděra, Zdeněk -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 10 (1983), s. 157-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 1 / Paděra, Zdeněk -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 6 (1983), s. 137-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 2 / Paděra, Zdeněk -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 7-8 (1983), s. 141-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 3 / Paděra, Zdeněk -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 9 (1983), s. 149-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná historie a práce Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) při IUGS / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 4 (1990), s. 445-447
Zdroj: ČGS (UNM)
Stručná historie dobývání uhlí na Kladensku / Melichar, Karel, 1933- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 17, č. 4 (2010), s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)