Listování
od 

Struktura náhodného budícího signálu mechanických systémů / Fischer, Cyril, Fischer, Ondřej, Kottnauer, Pavel, Náprstek, Jiří, Pospíšil, Stanislav, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 7(113) (1999), s. 209-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Struktura nemetamorfovaných variských tektonických jednotek jižní části moravskoslezské zóny, Český masiv: přehled
Struktura pádového pole moldavitů a návrh jeho geneze v pojetí kryptovulkanické hypotézy: problém látkové diferenciace a prostorové uspořádanosti pádového pole / Kopecký, Lubomír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 17-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Struktura prekambryjskiego podłoża wschodniej części bloku górnośląskiego (Brunovistulicum) / Buła, Zbigniew, Żaba, Jerzy -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 56, č. 6 (2008), s. 473-480
Zdroj: ČGS (UNM)
Struktura pyrolýzního uhlíku ve slévárenských formách / Buchtele, Jaroslav, Fiala, J., Jelínek, P., Němeček, S. -- In: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology -- ISSN 1211-5894 -- Roč. 7, č. 2 (2000), s. 92
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Struktura schránky
Struktura verchnej mantii v alpijskoj zone po dannym poverchnostno-volnovoj tomografii / Doglioni, C., Farafonova, J. G., Panza, G. F., Yanovskaya, T. B. -- In: Doklady akademii nauk -- ISSN 0869-5652 -- Vyp. 416, no. 3 (2007), s. 388-391
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturalna i metamorficzna ewolucja wschodniej okrywy granitu Karkonoszy w poludniowej czesci Rudaw Janowickich i Grzbiecie Lasockim / Mazur, Stanisław -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Roč. 29, č. 1 (1995), s. 31-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturalne uwarunkowania dolin karpatskich
Strukturální analýza - základ moderního výpočtu zásob ložisek pevných nerostných surovin / Schejbal, Ctirad, 1936- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 6 (1983), s. 173-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. I. část, Definice strukturální analýzy a její teoretické modely / Schejbal, Ctirad, 1936- -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 7, č. 1 (1983), s. 3-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. II. část, Interpretační problémy strukturální analýzy / Schejbal, Ctirad, 1936- -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 7, č. 2 (1983), s. 3-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturelle Entwicklung am Südostrand der Böhmischen Masse / Fritz, Harald -- In: Geologie am Ostrand der Böhmischen Masse in Niederösterreich - Schwerpunkt Blatt 21 Horn -- ISBN 3-900312-81-8 -- s. 89-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturelle Entwicklung im Westteil der Zentralböhmischen Scherzone zwischen Klatovy und Rittsteig (Westböhmen, Tschechische Republik) / Scheuvens, D., Vejnar, Zdeněk, Zulauf, G. -- In: Abstractband. Workshop "Geologische Untersuchungen im Umfeld der Kontinentalen Tiefbohrung" -- s. 32-33
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Strukturentwicklung und Kinematik der Metabasite und Metapelite im Grenzbereich Teplá-Barrandium-Moldanubikum im Raum Hoher Bogen-Rittsteig (NE Bayern) / Behrman, Jan, Bues, Curd, Franke, Wolfgang, Pauli, Christoph, Seibert, Joachim, Zulauf, Gernold -- In: Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft -- ISSN 0012-0189 -- Jg. 149, Nr. 3 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturgeologische, tektonische und sedimentologische Aufnahmen im westlichen Egerbecken zwischen Cheb und Františkovy Lázně / Gottsmann, J. -- In: Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- Nr. 2 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturnaja evoljucija vostočnoj časti Klodskoj zemli v svete novoj interpretacii drevnejšej generacii skladok
Strukturně geologická a ložisková charakteristika hornických skal u Zlatých hor / Hrbáč, Milan -- In: Sborník GPO -- Č. 30 (1985), s. 113-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturně-geologická charakteristika němčicko-vratíkovského pruhu / Kalvoda, Jiří, Melichar, Rostislav -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturně geologická kontrola směrů odvodňování v povodí Loučky / Máčka, Zdeněk -- In: Současný stav geomorfologických výzkumů -- ISBN 80-7042-790-6 -- s. 41-46
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG