Listování
od 

Strukturgeologische, tektonische und sedimentologische Aufnahmen im westlichen Egerbecken zwischen Cheb und Františkovy Lázně / Gottsmann, J. -- In: Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- Nr. 2 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturnaja evoljucija vostočnoj časti Klodskoj zemli v svete novoj interpretacii drevnejšej generacii skladok
Strukturně geologická a ložisková charakteristika hornických skal u Zlatých hor / Hrbáč, Milan -- In: Sborník GPO -- Č. 30 (1985), s. 113-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturně-geologická charakteristika němčicko-vratíkovského pruhu / Kalvoda, Jiří, Melichar, Rostislav -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturně geologická kontrola směrů odvodňování v povodí Loučky / Máčka, Zdeněk -- In: Současný stav geomorfologických výzkumů -- ISBN 80-7042-790-6 -- s. 41-46
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Strukturně geologická pozice svrchnojurských vápencových "bradel" a slepencových horizontů v okolí Jasenice: součást jednotky ždánicko-podslezské, anebo slezské? / Janečka, Jiří, Melichar, Rostislav, Poul, Ivan -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 94, č. 1-2 (2009), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Strukturně geologická stavba území listu mapy 1:50.000 Sušice(22-31 Sušice) / Miksa, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 117-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů / Mrázová, Štěpánka, Smutek, Daniel -- In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Geoekologické problémy Krkonoš, Svoboda nad Úpou, Krkonošský národní park-Česká republika, 3.-5. října 2006 -- ISBN 978-80-86418-00-1 -- 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů / Mrázová, Štěpánka, 1965-, Smutek, Daniel -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44/1 (2007), s. 49-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí / Janečka, Jiří, Melichar, Rostislav, 1961-, Poul, Ivan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 52-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) / Janečka, Jiří, Melichar, Rostislav, Poul, Ivan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Strukturně geologické poměry Chýnovského krasu / Cajz, Vladimír, 1959- -- In: Československý kras -- Roč. 38 (1987), s. 122-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturně geologické schéma tepelsko-barrandienského svrchního proterozoika / Mrázek, Pavel, 1936- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI -- s. 29-35, mapa
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturně geologické sympozium Moravská okna / Lobkowicz, Michal -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 7 (1991), s. 220-221
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturně-geologický výzkum vztahu poličského a letovického krystalinika v okolí Hamrů (24-12 Letovice) / Janoška, Martin, Melichar, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 89-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturně geologický výzkum zábřežského krystalinika u Moravské Třebové (14-43, Mohelnice; 14-34 Svitavy) / Hanžl, Pavel, Janoška, Martin -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 145-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturně geomorfologické postavení reliéfu okolí Brna v kontextu vývoje jihovýchodního okraje Českého masívu / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Sborník prací Geografického ústavu Československé akademie věd -- Č. 14 (1987), s. 89-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturně-kinematická analýza jižní části krkonošsko-jizerského krystalinika / Vavro, Martin -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 79-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturně ložiskový výzkum v okolí Chotěboře (13-44 Hlinsko) / Hamet, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd : 25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka / Jánoš, Vít, Klimeš, Jan, Nýdl, Tomáš, Rybář, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 113-118
Zdroj: ČGS (UNM)