Listování
od 

Strukturní charakterizace cementového kompozitu vyztuženého PET vlákny / Andertová, J., Kolář, František, Kopecký, L., Machovič, Vladimír, Němeček, J., Svítilová, Jaroslava -- In: CHISA 2007 -- S. 1-5
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Strukturní charakterizace uhelných humátů z Bíliny a Březové a jejich použitelnost pro čištění odpadních vod
Strukturní geologie a geotektonika / Jaroš, J. -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 40-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní interpretace vmístění svrchnokřídových sedimentů do svrchnojurských vápenců skalní stěny Martinka (Pavlovské vrchy) / Bubík, Miroslav, Krejčí, Oldřich, Poul, Ivan, Švábenická, Lilian -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Strukturní, metamorfní a reologický vývoj staroměstského pásma během kolize lugika a silezika / Hrouda, František, Kroener, A., Parry, M., Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma: exkurzní průvodce -- s. 12-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní ovlivnění údolí střední Svratky / Hrádek, Mojmír -- In: Geomorfologický sborník 6 - Sborník abstraktů a exkurzní průvodce -- S. 20-21
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Strukturní posloupnost a tektonická historie asociace rul, amfibolitů, granulitů a plášťových peridotitú při východním okraji moldanubika (středoevropské Hercynidy)
Strukturní posloupnost na lokalitě Vysoký kámen v české části jižních Smrčin centrální evropské hercynidy
Strukturní pozice a paleodynamický vývoj hornoslezské pánve, zvláště její karvinské části, vzhledem ke genezi důlních otřesů / Adamusová, Marta, Doležalová, Jarmila, Grygar, Radomír, Kalendová, Jana -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 35, č. 1 (1989), s. 39-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní pozice doubického a českokamenického zlomového pole u České Kamenice / Valečka, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Strukturní pozice karbonátových žil na jižním okraji Moravského krasu (24-41, Vyškov) / Muchez, Philippe, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 168-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní pozice příbramského uranového ložiska v geologii příbramska / Petroš, Richard -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 7, č. zvl. č. (1983), s. 47-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní pozorování v Jeseníkách / Staněk, Stanislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 11 (1991), s. 346
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní predispozice směrů toku Rokytné / Plamínková, Jana -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Č. 14 (1985), s. 27-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní profil jižní části svratecké klenby moravika / Gilíková, Helena, Hanžl, Pavel -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 83 (1998), s. 85-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení / Engel, Zbyněk, 1972-, Křížek, Marek, 1974-, Petr, Libor, Treml, Václav, 1974- -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 294-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení / Engel, Zbyněk, 1972-, Křížek, Marek, 1974-, Petr, Libor, Treml, Václav, 1974- -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 68
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní rysy uhlí OKR / Endrýsová, Jana, Straka, Pavel, Zubková, Helena -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 3 (1998), s. 99-102
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Strukturní rysy uhlí OKR / Endrýsová, Jana, Straka, Pavel, Zubková, Helena -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 3 (1998), s. 99-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní směry ssv-jjz v zábřežském krystaliniku a mírovském "kulmu" / Janoška, Martin -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)