Listování
od 

Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení / Engel, Zbyněk, 1972-, Křížek, Marek, 1974-, Petr, Libor, Treml, Václav, 1974- -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 294-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení / Engel, Zbyněk, 1972-, Křížek, Marek, 1974-, Petr, Libor, Treml, Václav, 1974- -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 68
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní rysy uhlí OKR / Endrýsová, Jana, Straka, Pavel, Zubková, Helena -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 3 (1998), s. 99-102
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Strukturní rysy uhlí OKR / Endrýsová, Jana, Straka, Pavel, Zubková, Helena -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 3 (1998), s. 99-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní směry ssv-jjz v zábřežském krystaliniku a mírovském "kulmu" / Janoška, Martin -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní stavba čs. části hornoslezské pánve a některé její problémy / Foldyna, Jan, Grmela, Arnošt -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní stavba krystalinika v okolí Mariánských Lázní a Teplé (11-41 Mariánské Lázně) / Jančušková, Zuzana, Tonika, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 76-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní stavba melechovského masivu / Schulmann, Karel, Táborská, Štěpánka, Venera, Zdeněk -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 81-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní stavba polické a svatoňovicko-hronovské pánve / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 3 (1986), s. 139-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní studie hnědého uhlí SHP rentgenovou difraktometrií / Bořecký, Karel -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1995), s. 60-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika / Melichar, Rostislav, 1961-, Soejono, Igor, Tajčmanová, Lucie, Verner, Kryštof, Zavřelová, Alice -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 88
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika / Melichar, Rostislav, Soejono, Igor, Tajčmanová, Lucie, Verner, Kryštof, Zavřelová, Alice -- In: Sborní abstrakt a exkurzní průvodce. 3 sjezd České geologické společnosti. Volary 19.-22. září 2007. -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 115
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS / Klomínský, Josef, Žák, Jiří -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 59-71, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturno-geomorfologičeskoje položenije reľjefa okrestnosti g. Brno v kontekste razvitia južno-vostočnoj okrainy Češskogo massiva
Strukturovaný přístup k odhadu produkce povrchového odtoku z území a předpovědní systém povodňové ohroženosti / David, Václav, 1976-, Dostál, Tomáš, Krása, Josef, 1975-, Váška, Jiří, 1941-, Vrána, Karel, 1941- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 10 (2003), s. 269-271
Zdroj: ČGS (UNM)
Der Strukturwandel der Kleinstädte in Mähren / Kallabová, Eva, Trávníček, Bohumír, Vaishar, Antonín -- In: Europa Regional -- Roč. 10, č. 4 (2002), s. 166-176
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika / Holub, František, Nahodilová, Radmila, Týcová, Patricie, Verner, Kryštof, Žák, Jiří -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-635-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv) / Holub, František, 1949-, Nahodilová, Radmila, Týcová, Patricie, Verner, Kryštof, Žák, Jiří -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 101
Zdroj: ČGS (UNM)
Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice / Růžička, Miloš, 1938-, Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 178-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice. Textures and structures of Quaternary clastic sediments in the Czech Republic / Růžička, M., Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 178-179
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ