Listování
od 

Strukturní pozice a paleodynamický vývoj hornoslezské pánve, zvláště její karvinské části, vzhledem ke genezi důlních otřesů / Adamusová, Marta, Doležalová, Jarmila, Grygar, Radomír, Kalendová, Jana -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 35, č. 1 (1989), s. 39-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní pozice doubického a českokamenického zlomového pole u České Kamenice / Valečka, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Strukturní pozice karbonátových žil na jižním okraji Moravského krasu (24-41, Vyškov) / Muchez, Philippe, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 168-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní pozice příbramského uranového ložiska v geologii příbramska / Petroš, Richard -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 7, č. zvl. č. (1983), s. 47-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní pozorování v Jeseníkách / Staněk, Stanislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 11 (1991), s. 346
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní predispozice směrů toku Rokytné / Plamínková, Jana -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Č. 14 (1985), s. 27-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní profil jižní části svratecké klenby moravika / Gilíková, Helena, Hanžl, Pavel -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 83 (1998), s. 85-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení / Engel, Zbyněk, 1972-, Křížek, Marek, 1974-, Petr, Libor, Treml, Václav, 1974- -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 294-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení / Engel, Zbyněk, 1972-, Křížek, Marek, 1974-, Petr, Libor, Treml, Václav, 1974- -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 68
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní rysy uhlí OKR / Endrýsová, Jana, Straka, Pavel, Zubková, Helena -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 3 (1998), s. 99-102
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Strukturní rysy uhlí OKR / Endrýsová, Jana, Straka, Pavel, Zubková, Helena -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 3 (1998), s. 99-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní směry ssv-jjz v zábřežském krystaliniku a mírovském "kulmu" / Janoška, Martin -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní stavba čs. části hornoslezské pánve a některé její problémy / Foldyna, Jan, Grmela, Arnošt -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní stavba krystalinika v okolí Mariánských Lázní a Teplé (11-41 Mariánské Lázně) / Jančušková, Zuzana, Tonika, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 76-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní stavba melechovského masivu / Schulmann, Karel, Táborská, Štěpánka, Venera, Zdeněk -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 81-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní stavba polické a svatoňovicko-hronovské pánve / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 3 (1986), s. 139-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní studie hnědého uhlí SHP rentgenovou difraktometrií / Bořecký, Karel -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1995), s. 60-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika / Melichar, Rostislav, 1961-, Soejono, Igor, Tajčmanová, Lucie, Verner, Kryštof, Zavřelová, Alice -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 88
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika / Melichar, Rostislav, Soejono, Igor, Tajčmanová, Lucie, Verner, Kryštof, Zavřelová, Alice -- In: Sborní abstrakt a exkurzní průvodce. 3 sjezd České geologické společnosti. Volary 19.-22. září 2007. -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 115
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS / Klomínský, Josef, Žák, Jiří -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 59-71, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)