Listování
od 

Strukturně-tektonická stavba křídy Roudnicka / Kaas, Adolf, Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 279-284
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní a metamorfní vývoj severozápadní části krkonošsko-jizerského krystalinika (v okolí Lázní Libverda) / Buriánek, David, Mrázová, Štěpánka, Verner, Kryštof -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 21, č. 2 (2013), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Strukturní a texturní znaky svahových sedimentů / Růžička, M., Růžičková, Eliška -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 161-163
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Strukturní a texturní znaky svahových sedimentů / Růžička, Miloš, 1938-, Růžičková, Eliška -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 161-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní analýza a deformační styly paleozoika východní části pražské pánve / Mlejnecký, František, Schulmann, Karel -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 54
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní analýza barrandienského proterozoika stříbrsko-plaského pruhu (11-42 Manětín, 12-31 Plasy) / Dolejš, David -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 76-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní analýza hornin nejsvrchnější části bítešské skupiny ve svratecké klenbě na lokalitě Křoví - možné vysvětlení jejich vzájemného vztahu (24-31 Velké Meziříčí) / Dvořák, Vojtěch, Melichar, Rostislav, Wilimský, Dávid -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří / Adamovič, Jiří, Cajz, Vladimír, Mach, K., Mertlík, J. H., Mrlina, Jan -- In: 2. sjezd České geologické společnosti. Sborník anstrakt a exkurzní průvodce -- s. 19-21
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří / Adamovič, Jiří, 1965-, Cajz, Vladimír, 1959-, Mach, Karel, 1964-, Mertlík, J. H., Mrlina, Jan -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní charakterizace cementového kompozitu vyztuženého PET vlákny / Andertová, J., Kolář, František, Kopecký, L., Machovič, Vladimír, Němeček, J., Svítilová, Jaroslava -- In: CHISA 2007 -- S. 1-5
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Strukturní charakterizace uhelných humátů z Bíliny a Březové a jejich použitelnost pro čištění odpadních vod
Strukturní geologie a geotektonika / Jaroš, J. -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 40-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní interpretace vmístění svrchnokřídových sedimentů do svrchnojurských vápenců skalní stěny Martinka (Pavlovské vrchy) / Bubík, Miroslav, Krejčí, Oldřich, Poul, Ivan, Švábenická, Lilian -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Strukturní, metamorfní a reologický vývoj staroměstského pásma během kolize lugika a silezika / Hrouda, František, Kroener, A., Parry, M., Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma: exkurzní průvodce -- s. 12-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní ovlivnění údolí střední Svratky / Hrádek, Mojmír -- In: Geomorfologický sborník 6 - Sborník abstraktů a exkurzní průvodce -- S. 20-21
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Strukturní posloupnost a tektonická historie asociace rul, amfibolitů, granulitů a plášťových peridotitú při východním okraji moldanubika (středoevropské Hercynidy)
Strukturní posloupnost na lokalitě Vysoký kámen v české části jižních Smrčin centrální evropské hercynidy
Strukturní pozice a paleodynamický vývoj hornoslezské pánve, zvláště její karvinské části, vzhledem ke genezi důlních otřesů / Adamusová, Marta, Doležalová, Jarmila, Grygar, Radomír, Kalendová, Jana -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 35, č. 1 (1989), s. 39-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Strukturní pozice doubického a českokamenického zlomového pole u České Kamenice / Valečka, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Strukturní pozice karbonátových žil na jižním okraji Moravského krasu (24-41, Vyškov) / Muchez, Philippe, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 168-171
Zdroj: ČGS (UNM)