Listování
od 

Studenské skály - typická ukázka mrazových srubů / Vítek, Jan, 1946- -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 35, č. 1 (1983), s. 38
Zdroj: ČGS (UNM)
Studentova kamenná sveřepost (Emanuel Vlček) / Vaněk, Stanislav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 11 (1995), s. 617
Zdroj: ČGS (UNM)
A student's stony toughness
Studie geofyzikálních metod měření kvality injektážních prací v okolí důlních děl / Souček, Kamil, Staš, B., Šňupárek, Richard -- In: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005. Sborník příspěvků 10. mezinárodního semináře -- s. 17-23
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studie hornin - artefaktů z lokality Kosoř / Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- 4-5 (1997), s. 121-131
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř / Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 121-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Studie I. - Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana, Steinerová, Michaela, Straka, Pavel -- In: Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot a využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek -- S. 7-66
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studie II. - Využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana, Steinerová, Michaela, Straka, Pavel -- In: Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot a využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek -- S. 67-101
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studie implantátů pro osteosyntézu bederní páteře / Balík, Karel, Beneš, J., Sochor, M., Tichý, P. -- In: Skelet 2002 - Abstracts of International Conference -- s. 70-71
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studie k ochraně státní přírodní rezervace Soos před škodlivými vlivy -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 14, č. 2 (1989), s. 123-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Studie možností využití odpadních hald po těžbě / Laňar, Miloslav, Spudil, Jiří -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Studie o morfologii a fylogenezi čeledi Harpetidae Hawle et Corda, 1847 (Trilobita)
Studie pozdněkarbonských a raněpermských rostlinných společenstev z boskovické pánve, Česká republika
Studie provedení JB měřícího přístroje pro sledování vertikálních pohybů v masivu / Knejzlík, Jaromír, Rambouský, Zdeněk -- In: Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Sborník k semináři u příležitosti ukončení řešení projektu Grantové agentury ČR 105/93/2017 -- s. 103-105
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studie přenosového systému pro sledování vertikálních pohybů v masivu / Knejzlík, Jaromír, Rambouský, Zdeněk, Skotnica, Marek -- In: Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Sborník k semináři u příležitosti ukončení řešení projektu Grantové agentury ČR 105/93/2017 -- s. 46-102
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studie rozpouštění obsidiánu ze Zemplína, východní Slovensko / Cílek, Václav, jr. -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 70 (1985), s. 105-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Studie textury povrchu křemenných zrn z profilu Makalu - Sapt Kosi v Himálaji
Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače : přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů / Žák, Karel, 1957- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 79-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače: přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů / Žák, Karel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 79-89
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Studie velikosti seizmického zatížení v Ostravském Kolektoru Centrum vyvolaném dopravou / Stolárik, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), s. 273-280
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG