Listování
od 

Studie možností využití odpadních hald po těžbě / Laňar, Miloslav, Spudil, Jiří -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Studie o morfologii a fylogenezi čeledi Harpetidae Hawle et Corda, 1847 (Trilobita)
Studie pozdněkarbonských a raněpermských rostlinných společenstev z boskovické pánve, Česká republika
Studie provedení JB měřícího přístroje pro sledování vertikálních pohybů v masivu / Knejzlík, Jaromír, Rambouský, Zdeněk -- In: Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Sborník k semináři u příležitosti ukončení řešení projektu Grantové agentury ČR 105/93/2017 -- s. 103-105
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studie přenosového systému pro sledování vertikálních pohybů v masivu / Knejzlík, Jaromír, Rambouský, Zdeněk, Skotnica, Marek -- In: Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Sborník k semináři u příležitosti ukončení řešení projektu Grantové agentury ČR 105/93/2017 -- s. 46-102
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studie rozpouštění obsidiánu ze Zemplína, východní Slovensko / Cílek, Václav, jr. -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 70 (1985), s. 105-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Studie textury povrchu křemenných zrn z profilu Makalu - Sapt Kosi v Himálaji
Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače : přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů / Žák, Karel, 1957- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 79-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače: přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů / Žák, Karel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 79-89
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Studie velikosti seizmického zatížení v Ostravském Kolektoru Centrum vyvolaném dopravou / Stolárik, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), s. 273-280
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studie vlivu výchozů ložisek na kvalitu půdy. Část první: metodika šetření konkrétního případu / Podhajský, Miroslav F. -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24 -- Roč. 131 (1994), s. 43-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Studie z dějin hornictví 17 (Variant.)
Studie z dějin hornictví 18 (Variant.)
Studie z dějin hornictví 33 (Variant.)
Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum / Čopjaková, Renata, Klementová, Mariana, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 94, č. 1-2 (2009), s. 47-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum / Čopjaková, Renata, Klementová, Mariana, Škoda, Radek -- In: Acta Mus. Moraviae, Sci.geol. -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 94, č. 1 (2009), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Eine Studie zur Auflösung von Metakaolinit in alkalischer Lösung mittels Messung der Konduktivität / Bednařík, V., Slavík, R., Vondruška, Milan, 1944- -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Jg. 151 (2005)
Zdroj: ČGS (UNM)
Studies in lichen and lichenicolous fungi: more notes on taxa from North America / Knudsen, Kerry, Kocourková, Jana, Lendemer, James C. -- In: Mycotaxon -- ISSN 0093-4666 -- Roč. 108, č. 16.7.2009 (2009), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Studies in lower vertebrate palaeontology in honor of Jürgen Boy (Variant.)
Studies in Palaeozoic Palynology (Variant.)