Listování
od 

Studies in Palaeozoic Palynology (Variant.)
Studies of airborne particulates in the North Bohemian basin regarding their provenance
Studies of rock blocks displacements on the upper edge of the "Szczeliniec Wielki" Massif / Cacoń, Stefan, Kaczałek, Mirosław, Kapłon, Jan, Košťák, Blahoslav, Mąkolski, Krzysztof -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 2, no. 3 (139), p. 21-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Studies of the Quaternary between Lysá nad Labem and Čelákovice - preliminary results of archive material research
Studies of zircons and biotites in Štiavnica granitoids part one: zircons / Jakabská, Katarína, Rozložník, Ladislav, Timčák, Gejza M. -- In: Symposium on geochemistry of endogenous and exogenous processes -- s. 52-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Studies on change in void structures in ceramic impregnated CFRC with heat treatment using Image Analysis / Burešová, Margit, Glogar, Petr, Manocha, L. -- In: Abstracts. Vol. 2 -- s. 209-210
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studies on fossil and extant plants and floras (Variant.)
Studies on the influence of secondary heat treatment on structure and properties of unidirectional carbon/carbon and carbon/furfural-siloxane composites / Fott, Pavel, Glogar, Petr, Manocha, L. -- In: Carbon -- ISSN 0008-6223 -- Roč. 34, č. 11 (1996), s. 1343-1356
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studies on the Ostracode evolution at the Department of Paleontology, Charles University, 1945-1985 / Pokorný, Vladimír -- In: Contribution of Czechoslovak palaeontology to evolutionary science 1945-1985 -- s. 54-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Studijně rozborová činnost / Hartmannová, Dagmar -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika -- s. 37-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Studijní cesta skupiny báňských odborníků do řeckého lignitového revíru Ptolemaida / Jiskra, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 11 (2002), s. 34-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium Ag sulfosolí pomocí RMA a EMA / Megarskaja, Ludmila, Rykl, Drahoš -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 13
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu / Vávra, Václav, 1971- -- In: Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 89-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv.okraje Českého masivu. / Vávra, Václav -- In: Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat -- ISBN 80-244-0454-0 -- 99
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Studium aktuoekologie jezerních Thecamoeb Šumavy (32-14 Nová Pec, 21-44 Železná Ruda) / Lorencová, Markéta -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 99-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium aktuoekologie jezerních thecamoeb Šumavy / Lorencová, Markéta (2004) -- In: Zpráva o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISBN 80-7075-582-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek) / Čáslavský, Marek, Jirásek, Jakub, Sivek, Martin -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 182-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium chemismu povrchových a podzemních vod v oblasti těžby a zpracování pyritových surovin v oblasti barrandienského proterozoika / Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium deformací přibyslavské mylonitové zóny ve vztahu k uranovému zrudnění / Grygar, Radomír, Havlík, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 39, č. 1 (1993), s. 73-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Das Studium der Pferde aus der Lokalitat Grubgraben