Listování
od 

Studies on the influence of secondary heat treatment on structure and properties of unidirectional carbon/carbon and carbon/furfural-siloxane composites / Fott, Pavel, Glogar, Petr, Manocha, L. -- In: Carbon -- ISSN 0008-6223 -- Roč. 34, č. 11 (1996), s. 1343-1356
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studies on the Ostracode evolution at the Department of Paleontology, Charles University, 1945-1985 / Pokorný, Vladimír -- In: Contribution of Czechoslovak palaeontology to evolutionary science 1945-1985 -- s. 54-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Studijně rozborová činnost / Hartmannová, Dagmar -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika -- s. 37-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Studijní cesta skupiny báňských odborníků do řeckého lignitového revíru Ptolemaida / Jiskra, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 11 (2002), s. 34-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium Ag sulfosolí pomocí RMA a EMA / Megarskaja, Ludmila, Rykl, Drahoš -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 13
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu / Vávra, Václav, 1971- -- In: Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 89-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv.okraje Českého masivu. / Vávra, Václav -- In: Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat -- ISBN 80-244-0454-0 -- 99
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Studium aktuoekologie jezerních Thecamoeb Šumavy (32-14 Nová Pec, 21-44 Železná Ruda) / Lorencová, Markéta -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 99-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium aktuoekologie jezerních thecamoeb Šumavy / Lorencová, Markéta (2004) -- In: Zpráva o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISBN 80-7075-582-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek) / Čáslavský, Marek, Jirásek, Jakub, Sivek, Martin -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 182-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium chemismu povrchových a podzemních vod v oblasti těžby a zpracování pyritových surovin v oblasti barrandienského proterozoika / Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium deformací přibyslavské mylonitové zóny ve vztahu k uranovému zrudnění / Grygar, Radomír, Havlík, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 39, č. 1 (1993), s. 73-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Das Studium der Pferde aus der Lokalitat Grubgraben
Das Studium der Pferde aus der Lokalität Grubgraben / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Jg. 87 (2002)
Zdroj: ČGS (UNM)
Das Studium der Pferde aus der Lokalitat Grubgraben / Musil, Rudolf -- In: Acta Musei Moraviae, Sci.geol. -- Č. 87 (2002), 54
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Studium distribuce olova, zinku, mědi, stříbra a zlata na ložisku Zlaté Hory - východ / Fojt, Bohuslav, 1929-, Vodová, Eva -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 17, č. 1 (1987), s. 11-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34 / Ackerman, Lukáš, Knésl, Ilja, Pašava, Jan, Vymazalová, Anna -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 130-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie / Ackerman, Lukáš, Knésl, Ilja, Pašava, Jan, Vymazalová, Anna -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie / Ackerman, Lukáš, Knésl, I., Pašava, J., Vymazalová, A. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2006, - (2007), s. 130-132
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Studium elastické anisotropie hornin a její závislosti na tlaku / Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Pros, Zdeněk -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 229-232
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH