Listování
od 

Studium šíření tlakových pulsací vysokotlakým systémem / Foldyna, Josef, Říha, Zdeněk, Sitek, Libor -- In: Ansys 2009 -- S. 111-118
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studium tektonických pohybů v Českém masivu pomocí kinematických indikátorů křehké tektoniky / Horváthová, Lucie -- In: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce -- s. 12-13
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studium tektoniky vltavotýnského moldanubika (22-41 Písek, 22-42 Bechyně, 22-43 Vodňany, 22-44 Hluboká nad Vltavou) / Fiala, Jiří, Klečka, Milan, Oliveriová, Dana, Rajlich, Petr, 1944-, Synek, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium teplotní dynamiky počáteční fáze oxidačního procesu uhlí / Dušková, Anežka, Janek, Jiří, Peter, R., Slovák, V., Taraba, B. -- In: Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve". -- s. 163-168
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studium teplotní stability přírodního thomsonitu / Pechar, František -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 64 (1983), s. 69-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy / Buriánek, David, Gilíková, Helena, Leichmann, Jaromír, Otava, Jiří, 1950- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie / Buriánek, David, Gilíková, Helena, Nehyba, Slavomír, Otava, Jiří -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 93, č. září (2008), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie / Buriánek, David, Gilíková, Helena, Nehyba, Slavomír, Otava, Jiří, 1950- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 169-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium těžkých minerálů z bazálních klastik sp. paleozoika na JV Moravy / Buriánek, David, Gilíková, Helena, Leichmann, Jaromír, Otava, Jiří -- In: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium velkomoravských sakrálních staveb na základě mikroskopických rozborů malt a omítek / Hložek, M. -- In: Mineralia Slovaca. Geovestník -- ISSN 0369-2086 -- Roč. 36, č. 2 (2004), s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium vlastností kompozitu cement-polyetylentereftalátová vlákna Ramanovou spektroskopií a elektronovou mikrosondou / Kolář, František, Kopecký, L., Machovič, V., Svítilová, Jaroslava -- In: Chemické listy -- Roč. 100, č. 8 (2006), s. 633
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech / Kühn, Petr, Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 109
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech / Kühn, Petr, 1929-, Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 109
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium výskytu Au Zlatého Chlumu, Rejvízu a Zlatých Hor / Fojt, Bohuslav, 1929- -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium zamětřesného ohrožení Československa / Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944-, Zahradník, Jiří, 1947- -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 33, č. 5 (1983), s. 496-504
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice) / Navrátil, Oldřich, Surý, Jan, Štelcl, Jindřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 141-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium zemského tepelného toku / Čermák, Vladimír, 1937- -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 33, č. 5 (1983), s. 461-470
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium žilných karbonátů a poznámky ke genezi hydrotermální mineralizace v moravskoslezském kulmu
Studium žilných karbonátů a poznámky ke genezi hydrotermálních mineralizací v moravskoslezském kulmu
Studnické vrchy - Hradiště / Vítek, Jan -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 15, č. 3 (1990), s. 188-189
Zdroj: ČGS (UNM)