Listování
od 

Studium deformací přibyslavské mylonitové zóny ve vztahu k uranovému zrudnění / Grygar, Radomír, Havlík, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 39, č. 1 (1993), s. 73-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Das Studium der Pferde aus der Lokalitat Grubgraben
Das Studium der Pferde aus der Lokalität Grubgraben / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Jg. 87 (2002)
Zdroj: ČGS (UNM)
Das Studium der Pferde aus der Lokalitat Grubgraben / Musil, Rudolf -- In: Acta Musei Moraviae, Sci.geol. -- Č. 87 (2002), 54
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Studium distribuce olova, zinku, mědi, stříbra a zlata na ložisku Zlaté Hory - východ / Fojt, Bohuslav, 1929-, Vodová, Eva -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 17, č. 1 (1987), s. 11-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34 / Ackerman, Lukáš, Knésl, Ilja, Pašava, Jan, Vymazalová, Anna -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 130-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie / Ackerman, Lukáš, Knésl, Ilja, Pašava, Jan, Vymazalová, Anna -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie / Ackerman, Lukáš, Knésl, I., Pašava, J., Vymazalová, A. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2006, - (2007), s. 130-132
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Studium elastické anisotropie hornin a její závislosti na tlaku / Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Pros, Zdeněk -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 229-232
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studium fauny ze spodního permu podkrkonošské pánve / Zajíc, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 182-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium filtračně jímavostních parametrů karbonátových kolektorů mikroskopickou metodou / Jandová, Božena -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 2 (1987), s. 48-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium fluidních inkluzí na ložisku polymetalických rud Kutná Hora / Sztacho, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 169
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium fluidních inkluzí v horninách strukturního vrtu SVH-1 Heřmanovice / Sztacho, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 168
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium fyzikálně-mechanických vlastností hořického pískovce v lomu Podhorní Újezd s ohledem na otvírku nového těžebního bloku / Vavro, L., Vavro, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- Roč. 47, č. 2 (2001), s. 69-76
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko (24-21 Jevíčko) / Faimon, Jiří, 1950-, Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 141-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium geografie na univerzitách v Tatarstánu / Kolejka, Jaromír -- In: Informace České geografické společnosti -- ISSN 1213-1075 -- Roč. 28, č. 1 (2009), s. 31-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studium ichnostaveb na lokalitě Loděnice - Vinice (ordovik pražské pánve) / Bokr, Pavel, Kraft, Petr, Mikuláš, Radek -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium ichnostaveb na lokalitě Loděnice - Vinice (ordovik pražské pánve) / Bokr, P., Kraft, P., Mikuláš, Radek -- In: 3. sjezd České geologické společnosti : Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 136-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium izotopického efektu H-D v uranových slídách pomocí infračervených spekter