Listování
od 

Studium elastické anisotropie hornin a její závislosti na tlaku / Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Pros, Zdeněk -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 229-232
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studium fauny ze spodního permu podkrkonošské pánve / Zajíc, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 182-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium filtračně jímavostních parametrů karbonátových kolektorů mikroskopickou metodou / Jandová, Božena -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 2 (1987), s. 48-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium fluidních inkluzí na ložisku polymetalických rud Kutná Hora / Sztacho, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 169
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium fluidních inkluzí v horninách strukturního vrtu SVH-1 Heřmanovice / Sztacho, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 168
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium fyzikálně-mechanických vlastností hořického pískovce v lomu Podhorní Újezd s ohledem na otvírku nového těžebního bloku / Vavro, L., Vavro, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- Roč. 47, č. 2 (2001), s. 69-76
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko (24-21 Jevíčko) / Faimon, Jiří, 1950-, Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 141-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium geografie na univerzitách v Tatarstánu / Kolejka, Jaromír -- In: Informace České geografické společnosti -- ISSN 1213-1075 -- Roč. 28, č. 1 (2009), s. 31-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studium ichnostaveb na lokalitě Loděnice - Vinice (ordovik pražské pánve) / Bokr, Pavel, Kraft, Petr, Mikuláš, Radek -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium ichnostaveb na lokalitě Loděnice - Vinice (ordovik pražské pánve) / Bokr, P., Kraft, P., Mikuláš, Radek -- In: 3. sjezd České geologické společnosti : Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 136-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium izotopického efektu H-D v uranových slídách pomocí infračervených spekter
Studium izotopů 87Sr/86Sr exogenní zóny v Krušných horách / Bendl, Jiří -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 4 (1992), s. 339-347
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium izotopů v krasovo-puklinovém prostředí
Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice / Růžičková, Eliška, Šťastný, Martin -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 182
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice. Study of clay fraction in sediments of continental glaciations in the Czech Republic / Růžičková, Eliška, Šťastný, Martin -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 182
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studium kinetiky dehydratace přírodního natrolitu / Pechar, František, Rykl, Drahoš -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 74 (1986), s. 15-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium kinetiky dehydratace přírodního zeolitu chabazitu / Kudrnová, Miloslava, Pechar, František, Procházková, Eva, Rykl, Drahoš -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G, Mineralogie -- Roč. 22 (1986), s. 99-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti / Strunga, Vladimír, Sulovský, Petr, 1952- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 6 (2007), s. 27-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium kontaminace geochemických vzorků způsobené otěrem z homogenizačních zařízení / Absolon, Karel, Chalupský, Vojtěch, Klečka, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 85-87
Zdroj: ČGS (UNM)