Listování
od 

Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice. Study of clay fraction in sediments of continental glaciations in the Czech Republic / Růžičková, Eliška, Šťastný, Martin -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 182
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studium kinetiky dehydratace přírodního natrolitu / Pechar, František, Rykl, Drahoš -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 74 (1986), s. 15-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium kinetiky dehydratace přírodního zeolitu chabazitu / Kudrnová, Miloslava, Pechar, František, Procházková, Eva, Rykl, Drahoš -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G, Mineralogie -- Roč. 22 (1986), s. 99-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti / Strunga, Vladimír, Sulovský, Petr, 1952- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 6 (2007), s. 27-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium kontaminace geochemických vzorků způsobené otěrem z homogenizačních zařízení / Absolon, Karel, Chalupský, Vojtěch, Klečka, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 85-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium metod lokace seizmických hypocenter v 3-D laterálně nehomogenních modelech
Studium mikrobiálního společenstva v kontaminovaných půdách / Nerud, František -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 6 (2009), s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu / Čejka, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 128-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II) / Čejka, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 163-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium mineralogického složení elektrárenských popílků / Kühn, Petr, Sulovský, Petr -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 62
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea / Čejka, Jiří, Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Skála, Roman -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 101-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea (II) / Čejka, Jiří, Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 154
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium morfologie zlata z několika výskytů v Hrubém Jeseníku / Hauk, Jan, Odehnal, František -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 5 (1989), s. 297-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium mössbauerowskie żelaza w niektórych wezuwianach
Studium možného použití humáto-jílových komplexů při čištění průmyslových odpadních vod / Beneš, Petr, Kratzer, Karel, Machovič, Vladimír, Mizera, Jiří, Pavlíková, Helena, Spěváčková, Věra, Šebestová, Eva -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 2(99) (1996), s. 137-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium možnosti využití vybraných odpadů Válcoven plechu a.s. Frýdek-Místek pro výrobu základkových směsí / Vavro, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- Roč. 47, č. 2 (2001), s. 59-67
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studium nálezů koní z lokality Grubgraben
Studium napjatosti horninového masívu v otřesové oblasti / Mužík, Ludvík -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 75 (1987), s. 205-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium obsahu a forem As v suché atmosférické depozici vázané na sněhovou vrstvu / Petrželková, Barbora -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 74 (1986), s. 79-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium obsahu roptýlené organické hmoty v karbonských sedimentech karvinského souvrství (15-43 Ostrava) / Duraj, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 148-151
Zdroj: ČGS (UNM)