Listování
od 

Studium možného použití humáto-jílových komplexů při čištění průmyslových odpadních vod / Beneš, Petr, Kratzer, Karel, Machovič, Vladimír, Mizera, Jiří, Pavlíková, Helena, Spěváčková, Věra, Šebestová, Eva -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 2(99) (1996), s. 137-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium možnosti využití vybraných odpadů Válcoven plechu a.s. Frýdek-Místek pro výrobu základkových směsí / Vavro, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- Roč. 47, č. 2 (2001), s. 59-67
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studium nálezů koní z lokality Grubgraben
Studium napjatosti horninového masívu v otřesové oblasti / Mužík, Ludvík -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 75 (1987), s. 205-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium obsahu a forem As v suché atmosférické depozici vázané na sněhovou vrstvu / Petrželková, Barbora -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 74 (1986), s. 79-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium obsahu roptýlené organické hmoty v karbonských sedimentech karvinského souvrství (15-43 Ostrava) / Duraj, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 148-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium ochrany životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze / Pivnička, Karel -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 34, č. 9 (1983), s. 331
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium odezvy stavebního objektu na zatížení dopravní seizmicitou / Kaláb, Zdeněk, Kořínek, R., Kubečka, K. -- In: Proceedings of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering -- s. 86-89
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studium odraznosti dispergovaných organických látek ve vybraných vzorcích jílovitých břidlic Barrandienu / Hrabal, Jaroslav -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 13, č. 1 (1989), s. 3-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu : 14-22 Jeseník, 14-41 Šumperk, 24-34 Ivančice / Čopjaková, Renata, Losos, Zdeněk, 1962-, Sulovský, Petr, 1952-, Talla, Dominik -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 98-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu / Čopjaková, Renata, Losos, Zdeněk, Sulovský, Petr, Talla, Dominik -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12, č. srpen (2005), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium orientace hlavních os paleonapětí v širším okolí Moravské brány - výsledky první etapy (25-11 Hlubočky, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí) / Havíř, Josef, 1970- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 44-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium oxidace hnědého uhlí / Hemelíková, Blanka, Šebestová, Eva -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 10 (1990), s. 438-439
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium paleofluid v hydrotermálních projevech barrandienského svrchního proterozoika / Dobeš, Petr -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 53
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium parametrů univerzálních lázeňských pramenů v oblasti západních Čech / Brož, Milan -- In: Sborník inženýrské seismologie -- s. 7-15
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studium petrofyzično-geochemiczne krystaliniku wybranych gór trzonomych (Tatry, Małe Karpaty, Niskie tatry, Gemerydy) oraz utworów podloźa krystalicznegoprzedgórza Karpat / Jaworski, Andrzej -- In: Archiwum mineralogiczne -- ISSN 0066-6912 -- Roč. 40, č. 2 (1988), s. 69-237
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 52, č. 6 (2004), s. 8-10
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie / Chmelová, Jana, Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 6 (2004), s. 8-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium plynokapalných uzavřenin ve fluoritech z několika významných ložisek středního Mongolska / Dobeš, Petr, Klečka, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 37-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný / Filippi, Michal, Goliáš, V. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9, - (2001), s. 190-199
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ