Listování
od 

Studium odezvy stavebního objektu na zatížení dopravní seizmicitou / Kaláb, Zdeněk, Kořínek, R., Kubečka, K. -- In: Proceedings of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering -- s. 86-89
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studium odraznosti dispergovaných organických látek ve vybraných vzorcích jílovitých břidlic Barrandienu / Hrabal, Jaroslav -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 13, č. 1 (1989), s. 3-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu : 14-22 Jeseník, 14-41 Šumperk, 24-34 Ivančice / Čopjaková, Renata, Losos, Zdeněk, 1962-, Sulovský, Petr, 1952-, Talla, Dominik -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 98-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu / Čopjaková, Renata, Losos, Zdeněk, Sulovský, Petr, Talla, Dominik -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12, č. srpen (2005), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium orientace hlavních os paleonapětí v širším okolí Moravské brány - výsledky první etapy (25-11 Hlubočky, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí) / Havíř, Josef, 1970- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 44-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium oxidace hnědého uhlí / Hemelíková, Blanka, Šebestová, Eva -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 10 (1990), s. 438-439
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium paleofluid v hydrotermálních projevech barrandienského svrchního proterozoika / Dobeš, Petr -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 53
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium parametrů univerzálních lázeňských pramenů v oblasti západních Čech / Brož, Milan -- In: Sborník inženýrské seismologie -- s. 7-15
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studium petrofyzično-geochemiczne krystaliniku wybranych gór trzonomych (Tatry, Małe Karpaty, Niskie tatry, Gemerydy) oraz utworów podloźa krystalicznegoprzedgórza Karpat / Jaworski, Andrzej -- In: Archiwum mineralogiczne -- ISSN 0066-6912 -- Roč. 40, č. 2 (1988), s. 69-237
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 52, č. 6 (2004), s. 8-10
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie / Chmelová, Jana, Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 6 (2004), s. 8-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium plynokapalných uzavřenin ve fluoritech z několika významných ložisek středního Mongolska / Dobeš, Petr, Klečka, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 37-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný / Filippi, Michal, Goliáš, V. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9, - (2001), s. 190-199
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný / Filippi, Michal, Goliáš, Viktor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 190-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný / Filippi, Michal, Goliáš, Viktor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9, č. 1 (2001), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Studium polymerace kyseliny křemičité gelovou filtrací / Faimon, Jiří, 1950- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 102-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium postmagmatické alterace ilmenitu ve felzitických žilných subvulkanitech od Lásenice na Jindřichohradecku (23-33 Veselí nad Lužnicí) / Klečka, Milan, Šrein, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 81-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium prachových částic v ovzduší SHP zaměřené na zjištění jejich původu / Bořecký, Karel, Brejcha, Jan, Píša, Václav -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 74-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium práškových rtg dat syntetické fáze PdSn.
Studium prašného spadu pražské aglomerace / Gabašová, Ananda, Ondruš, Petr, Svobodová, Tatjana, Táborský, Zdeněk, Veselovský, František, Zoubková, Jana -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 104-106
Zdroj: ČGS (UNM)