Listování
od 

Studium pruhu štípatelných jílových břidlic (Svatoňovice, okr.Opava) / Staněk, Stanislav -- In: Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 39, č. 2 (1990), s. 153-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium příčin změn koncentrace dusičnanů v povrchových a podzemních vodách / Pelikán, Vladimír -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 39, č. 3-4 (1991), s. 305-318
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium rozpuštěných plynů v podzemních vodách pomocí pístového hydraulického čerpadla / Bláha, Vladimír, Holeček, Jan, Myška, Oldřich -- In: Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VI -- ISBN 978-80-86832-73-9 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem" (24-23 Protivanov) / Faimon, Jiří, 1950-, Zajíček, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 104-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem" / Faimon, Jiří, Zajíček, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. VIII, č. 1 (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Studium silně diferenciovaných muskovitických granitů (typ Šejby) v Novohradských horách (33-13 České Velenice) / Klečka, Milan, Matějka, Dobroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium skapových vod v Ochozské jesykni: Překvapivě dlouhá doba zdržení v nenasycené zóně i za extrémních stavů / Bruthans, Jiří, Vysoká, Helena, Zeman, Ondřej -- In: Speleofŕum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 25, č. 1 (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Studium složení boritanů Co(II) a jejich sorpčních vlastností / Bartíková, Olga, Jedináková, Věra, Seifert, Petr -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada B -- Roč. 1984, č. 30 (1985), s. 157-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium složení boritanů Fe(III) a jejich sorpčních vlastností / Bartíková, Olga, Jedináková, Věra, Seifert, Petr -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada B -- Č. 31 (1986), s. 121-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium složení výše popelnatého hnědého uhlí zaměřené na afinitu a těkavost toxických prvků a látek pro energetické použití
Studium ?stagnujících? výskytů skapové a kondenzované vody v jeskyních: Chemické složení a poznámky ke korozi krápníkové výzdoby ) / Bruthans, Jiří, Filippi, Michal, Vysoká, Helena, Zeman, Ondřej -- In: 3. národní speleologický kongres -- ISBN 80-903378-1-3 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Studium "stagnujících" výskytů skapové a kondenzované vody v jeskyních: Chemické složení a poznámky ke korozi krápníkové výzdoby / Bruthans, J., Filippi, Michal, Vysoká, H., Zeman, Ondřej -- In: 3. národní speleologický kongres -- ISBN 80-903378-1-3 -- s. 74-78
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1 : 10 000 / Stemberk, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2003), s. 102-103
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1:10 000 (03-34 Sobotka) / Stemberk, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 102-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium šíření tlakových pulsací vysokotlakým systémem / Foldyna, Josef, Říha, Zdeněk, Sitek, Libor -- In: Ansys 2009 -- S. 111-118
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studium tektonických pohybů v Českém masivu pomocí kinematických indikátorů křehké tektoniky / Horváthová, Lucie -- In: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce -- s. 12-13
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studium tektoniky vltavotýnského moldanubika (22-41 Písek, 22-42 Bechyně, 22-43 Vodňany, 22-44 Hluboká nad Vltavou) / Fiala, Jiří, Klečka, Milan, Oliveriová, Dana, Rajlich, Petr, 1944-, Synek, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium teplotní dynamiky počáteční fáze oxidačního procesu uhlí / Dušková, Anežka, Janek, Jiří, Peter, R., Slovák, V., Taraba, B. -- In: Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve". -- s. 163-168
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studium teplotní stability přírodního thomsonitu / Pechar, František -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 64 (1983), s. 69-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy / Buriánek, David, Gilíková, Helena, Leichmann, Jaromír, Otava, Jiří, 1950- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)