Listování
od 

Studium těžkých minerálů z bazálních klastik sp. paleozoika na JV Moravy / Buriánek, David, Gilíková, Helena, Leichmann, Jaromír, Otava, Jiří -- In: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium velkomoravských sakrálních staveb na základě mikroskopických rozborů malt a omítek / Hložek, M. -- In: Mineralia Slovaca. Geovestník -- ISSN 0369-2086 -- Roč. 36, č. 2 (2004), s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium vlastností kompozitu cement-polyetylentereftalátová vlákna Ramanovou spektroskopií a elektronovou mikrosondou / Kolář, František, Kopecký, L., Machovič, V., Svítilová, Jaroslava -- In: Chemické listy -- Roč. 100, č. 8 (2006), s. 633
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech / Kühn, Petr, Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 109
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech / Kühn, Petr, 1929-, Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 109
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium výskytu Au Zlatého Chlumu, Rejvízu a Zlatých Hor / Fojt, Bohuslav, 1929- -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium zamětřesného ohrožení Československa / Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944-, Zahradník, Jiří, 1947- -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 33, č. 5 (1983), s. 496-504
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice) / Navrátil, Oldřich, Surý, Jan, Štelcl, Jindřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 141-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium zemského tepelného toku / Čermák, Vladimír, 1937- -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 33, č. 5 (1983), s. 461-470
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium žilných karbonátů a poznámky ke genezi hydrotermální mineralizace v moravskoslezském kulmu
Studium žilných karbonátů a poznámky ke genezi hydrotermálních mineralizací v moravskoslezském kulmu
Studnické vrchy - Hradiště / Vítek, Jan -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 15, č. 3 (1990), s. 188-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Studtit a metastudtit - přírodní hydratované peroxydy uranylu / Čejka, Jiří, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 140-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Studtite and metastudtite - two natural uranyl peroxide hydrates
Study and Computer Modelling of Stress corrosion cracking during DET test / Blaheta, Radim, Blahetová, M., Lasek, S. -- In: Transactions of the University of Mining and Metallurgy -- Roč. 48, č. 1 (2005), s. 9-13
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
A study of 87Sr/86Sr ratios in the exogene zone of the Krušné hory Mts.(W.Bohemia)
Study of accassory minerals in selected plutonic rock from the NE part of the Bohemian Massif.
Study of accessory minerals in selected plutonic rocks from the NE of the Bohemian Massif
Study of adhesion of cement mixture and fibres and changes of its tension properties / Řezba, Karel, Trčková, Jiřina -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 6, č. 4 (2009), s. 475-482
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Study of anisotropy in an olivine xenolith using acoustic waves and neutron diffraction / Ivankina, T. I., Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Nikitin, A. N., Pros, Zdeněk -- In: Izvestiya-Physics of the Solid Earth -- Roč. 35, č. 5 (1999), s. 372-381
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ