Listování
od 

Studium zamětřesného ohrožení Československa / Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944-, Zahradník, Jiří, 1947- -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 33, č. 5 (1983), s. 496-504
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice) / Navrátil, Oldřich, Surý, Jan, Štelcl, Jindřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 141-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium zemského tepelného toku / Čermák, Vladimír, 1937- -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 33, č. 5 (1983), s. 461-470
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium žilných karbonátů a poznámky ke genezi hydrotermální mineralizace v moravskoslezském kulmu
Studium žilných karbonátů a poznámky ke genezi hydrotermálních mineralizací v moravskoslezském kulmu
Studnické vrchy - Hradiště / Vítek, Jan -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 15, č. 3 (1990), s. 188-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Studtit a metastudtit - přírodní hydratované peroxydy uranylu / Čejka, Jiří, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 140-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Studtite and metastudtite - two natural uranyl peroxide hydrates
Study and Computer Modelling of Stress corrosion cracking during DET test / Blaheta, Radim, Blahetová, M., Lasek, S. -- In: Transactions of the University of Mining and Metallurgy -- Roč. 48, č. 1 (2005), s. 9-13
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
A study of 87Sr/86Sr ratios in the exogene zone of the Krušné hory Mts.(W.Bohemia)
Study of accassory minerals in selected plutonic rock from the NE part of the Bohemian Massif.
Study of accessory minerals in selected plutonic rocks from the NE of the Bohemian Massif
Study of adhesion of cement mixture and fibres and changes of its tension properties / Řezba, Karel, Trčková, Jiřina -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 6, č. 4 (2009), s. 475-482
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Study of anisotropy in an olivine xenolith using acoustic waves and neutron diffraction / Ivankina, T. I., Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Nikitin, A. N., Pros, Zdeněk -- In: Izvestiya-Physics of the Solid Earth -- Roč. 35, č. 5 (1999), s. 372-381
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Study of atmospheric and oceanic excitations in the motion of Earth's spin axis in space / Ron, Cyril, 1957-, Vondrák, Jan, 1940- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 7, no. 1 (157), p. 19-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Study of behavior of concrete and cement based composite materials exposed to high temperatures / Bodnárová, L., Hela, R., Horák, D., Sitek, Libor, Válek, J. -- In: Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku -- S. 7-15
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Study of biodiversity of the Ordovician in the Barrandian area (Bohemian Massif) / Fatka, Oldřich, 1957-, Kraft, Jaroslav, 1940-, Kraft, Petr, Marek, Jaroslav, 1946- -- In: Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- Vol. 11 (2000), p. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)
A study of C/C composites infiltrated and coverd with pyrolytic carbon in a tumbling bed / Balík, Karel, Černý, Martin, Weishauptová, Zuzana, Žižka, Slavomír -- In: Extended Abstracts and Programme -- s. 655-656
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
A study of causes of changes of nitrates concetration in surface- and groundwaters
Study of Changes of Morava River flood sediments in Strážnické Pomoraví area (Czech Republic) during the last millennium / Grygar, Tomáš, Kadlec, Jaroslav, Mihaljevič, M., Světlík, Ivo, Svitavská-Svobodová, Helena -- In: 2th International Radiocarbon Conference -- S. 164-164
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ