Listování
od 

Stupeň zranitelnosti stavebních objektů pro oblast Stonavy / Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta -- In: IDEAS 2009 -- S. 531-538
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stupně bezpečnosti a laterální zakřivení svahu
"Stydlé Vody" quarries / Holcová, Katarína -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 30-34
Zdroj: ČGS (UNM)
'Stydlé Vody' quarries / Holcová, Katarína (2001) -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic. Field trip guide of the 6th IWAF, Prague. -- ISBN 80-7075-527-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Styk brněnského masivu a devonu Moravského krasu a jeho tektonický význam (24-23, Protivanov) / Melichar, Rostislav, Slavík, Ladislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 120-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Styk geologických struktur jesenického a drahanského regionu mezi Mohelnicí, Uničovem a Litovlí (14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk) / Dvořák, Jaroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Styk moldanubika a svrateckého krystalinika v okolí hadcového tělesa u Věžné (24-13, Bystřice n. Pernštejnem) / Melichar, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 94-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Styk moldanubika se středočeským plutonem v opěrném vrtu Milčice, jihozápadní Čechy / Vejnar, Zdeněk -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 2 (1991), s. 113-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Styk vrchnej kriedy a paleogénu bradlového pásma severne od obce Michalok / Gašpariková, Viera, Molnár, Jozef -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 57-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Styly erupcí monogenetického vulkanismu v levínském vulkanickém poli v centrální části podkrkonošské pánve (spodní rotliegend,autun) / Rapprich, Vladislav, Stárková, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The sub-arborescent lycopsid genus Polysporia Newberry and its spores from the Pannsylvanian (Bolsovian-Stephanian B) continental basins of the Czech Republic / Bek, Jiří, Dašková, Jiřina, Drábková, Jana, Libertín, Milan -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 152, č. 3-4 (2008), 24
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
The sub-arborescent lycopsid genus Polysporia Newberry and its spores from the Pennsylvanian (Bolsovian-Stephanian B) continental basins of the Czech Republic / Bek, Jiří, Dašková, Jiřina, Drábková, Jana, Libertín, Milan -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 152, č. 3-4 (2008), 24
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The sub-arborescent lycopsid genus Polysporia Newberry and its spores from the Pennsylvanian (Bolsovian-Stephanian B) continental basins of the Czech Republic / Bek, Jiří, Dašková, Jiřina, Drábková, J., Libertín, M. -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 152, 3-4 (2008), s. 176-199
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Subaerial animal and plant bioerosion in castellated sandstone rocks (Pleistocene to Recent, Czech Republic) / Mikuláš, Radek -- In: Geological Society of Denmark. Bulletin -- Roč. 45, - (1999), s. 177-178
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Subaerial animal and plant bioerosion in castellated sandstone rocks (Pleistocene to recent, Czech Republic) / Mikuláš, Radek -- In: Bulletin of the geological society of Denmark -- ISSN 0011-6297 -- Vol. 45, no. 2 (1999), p. 177-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Subaquatic "desert" tarnish from Bohemian karst
Subaquatic emplacement of lava flows in the Levín Volcanic Complex(Autunian), Krkonoše Piedmont Basin-preliminary results / Stárková, Marcela -- In: Third VENTS Field workshop, May, 15th to 18th, 2008- Abstract volume and Field guide on the late paleozoic magmatic evolution of Saxony -- ISBN 1433-1284 -- 50
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Subarborescentní lykopsidní rod Polysporia Newberry a jeho spory z pennsylvanianu (bolsovian-stephanian B) kontinentálních pánví České republiky.
Subcommission on Devonian Stratigraphy - Fossil groups important for boundary definition (Variant.)
Subcontinental mantle geochemistry: evidence from spinel lherzolite xenoliths (Kozákov, Northern Bohemia) / Jelínek, Emil, 1943-, Medaris, L. Gordon, jr., Mihaljevič, Martin, 1965-, Strnad, Ladislav -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 79
Zdroj: ČGS (UNM)