Listování
od 

Submarinní exhalační rudy / Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 3 (1986), s. 93
Zdroj: ČGS (UNM)
A submerged serpentinite quarry Borek near Vilémov
Subrecent polygenetic pseudochernozem in the aeolian sands ("Barvínkův hrúd") at the confluence of the Dyje and Morava Rivers (s. Moravia)
Subrecent polygenetic pseudochernozem in the aeolian sands (Barvínkův hrúd) at the confluence of the Dyje and Morava Rivers (s.Moravia)
Subrecentní periglaciální tvary reliéfu v lesní zóně pohoří Chentej / Kolejka, Jaromír, 1954- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 109, č. 3 (2004), s. 266-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Subsequent Closure of Tethyan Basins as Recorded in West Carpathians / Tomek, Čestmír -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 3 of 3 -- s. 244
Zdroj: ČGS (UNM)
Subsequent use of dumps from uranium mining. Symposium Mining town Příbram
Subsidence and thermal history of the Variscan orogen and foreland in the Upper Silesian Basin - a model calibrated by vitrinite reflectance / Franců, Eva, Franců, Juraj, Hemza, P., Šafanda, J. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 45, č. 36954 (2000), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Subsidence and thermal history of the Variscan orogen and foreland in the Upper Silesian Basin - a model calibrated by vitrinite reflectance / Franců, Eva, Franců, Juraj, 1957-, Hemza, Petr, Šafanda, Jan -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 45, no. 3-4 (2000), p. 227
Zdroj: ČGS (UNM)
A subsidence basin in marginal parts of Ostrava-Karviná coal district
Subsidence history and tectonic regime of the Bohemian Cretaceous Basin: a preliminary note / Franců, Juraj, 1957-, Uličný, David -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 45
Zdroj: ČGS (UNM)
Subsidence, lithofacies and diagenesis in the Carpathian Foredeep, Czech Republic / Franců, Juraj, 1957-, Šikula, Jan -- In: Biuletyn państwowego instytutu geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Vol. 387 (1999), p. 98-99
Zdroj: ČGS (UNM)
A subsidence of the surface of Ervěnice corridor
Subsidences due to underground mining
Subsolidus behavior of niobian rutile from the Písek region, Czech Republic: a model for exsolution in W- and Fe2+>>Fe3+-rich phases / Chapman, Ron, Černý, Petr, Ferreira, Karen, Novák, Milan, 1952- -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 52, no. 1-2 (2007), p. 143-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Subsolidus behavior of niobian rutile from the Písek region, Czech Republic: a model for exsolution in W- and Fe2+>>Fe3+-rich phases / Chapman, Ron, Černý, Petr, Ferreira, Karen, Novák, Milan -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 52, č. 1 (2007), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Subsolidus behavior of niobian rutile from Vezna, Czech Republic: a model for exsolution in phases with Fe2+ >> Fe3+. / Chapman, Ron, Černý, Petr, Masau, Morgan, Novák, Milan -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 45, č. 1/2 (2000), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Subsolidus behaviour of niobian rutile from Věžná, Czech Republic: a model for exsolutions in phases with Fe2+ Fe3+ / Chapman, Ron, Černý, Petr, Masau, Morgan, Novák, Milan, 1952- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 45, no. 1-2 (2000), s. 21-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Subsolidus evolution of Jihlava ultrapotassic pluton, evidence from the study of secondary minerals / Leichmann, Jaromír, Suchánková, Jana, 1972- -- In: Mineralogia polonica special papers -- ISSN 1896-2203 -- Vol. 28 (2006), p. 214-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Substitution of Os and Re in the structure of molybdenite - experimental approach / Drábek, Milan -- In: 33rd International Geological Congress, Abstract CD-ROM -- ISBN - -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)